HL7
Profil zaufany
ISO 9001:2008
RPWDL Jakość Danych
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców Portal Informacyjny
Wytyczne dotyczące rejestrów medycznych
Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia
Powrót
dodano: 2012-08-09
Spotkanie z przedstawicielami firmy SOFTLINE Sp. z o. o.
W dniu 31 lipca br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się spotkanie z firmą SOFTLINE Sp. z o.o. Tematem spotkania była prezentacja produktów firmy SOFTLINE w obszarze rozwiązań mobilnych.

Podczas spotkania zostały omówione przykłady rozszerzenia istniejących usług o rozwiązania mobilne klientów z różnych branż. Została również przeprowadzona dyskusja na temat sposobów wsparcia przez rozwiązania mobilne projektów takich jak „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych" (P1) w osiągnięciu zakładanych celów.
Ze strony CSIOZ w spotkaniu wzięli udział: Zastępca Dyrektora ds. Informatycznych dr inż. Kajetan Wojsyk, Kierownik BZP PIOZ Pan Piotr Starzyk oraz Pan Andrzej Skubalski. Firmę SOFTLINE Sp. z o.o. reprezentowali Pan Krzysztof Plaga - Dyrektor Zarządzający, dr. inż. Adam Kuźmiński - Dyrektor Działu IT oraz Pan Paweł Merchelski – CEO.
Uczestnicy wskazywali na zbieżność pewnych rozwiązań z przeprowadzanymi przez SOFTLINE dużymi wdrożeniami takimi jak w Głównym Urzędzie Statystycznym czy Polkomtelu Sp. z o. o. Spotkanie było także szansą na przeanalizowanie wpływu technologii mobilnych na szeroko rozumiane e-Zdrowie i w konsekwencji używania tej technologii dla projektów takich jak P1.

bip e-puap

POIG POIiŚ POKL

Na skróty

Portal projektu P1

Platforma Rejestrów Medycznych

Platforma e-learningowa
e-Zdrowie P3

RPWDL

Poczta ZOZMAIL

Portal eZdrowie

SSRMZ

Baza wiedzy

Biuletyn informacyjny