HL7
Profil zaufany
ISO 9001:2008
RPWDL Jakość Danych
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców Portal Informacyjny
Wytyczne dotyczące rejestrów medycznych
Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia
Klasyfikacje
Międzynarodowa Statystyczna Klasyfikacja Chorób i Problemów Zdrowotnych - ICD-10
International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems - ICD-10
Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia opublikowało najbardziej aktualną wersję "Międzynarodowej Statystycznej Klasyfikacji Chorób i Problemów Zdrowotnych". Tłumaczenia dokonano zgodnie z umową TR/10/017-019 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji.

Klasyfikacja ICD10 jest dostępna w Systemie Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej na stonie http://srk.csioz.gov.pl
Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF
International Classification of Functioning, Disability and Health - ICF
Zgodnie z umową TR/09/091 ze Światową Organizacją Zdrowia o Udzielenie Praw do Tłumaczenia i Publikacji, "Międzynarodowa Klasyfikacja Funkcjonowania, Niepełnosprawności i Zdrowia - ICF" została przetłumaczona przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej – ICNP®
International Classification for Nursing Practice - ICNP®
Międzynarodowa Klasyfikacja Praktyki Pielęgniarskiej ICNP® jest międzynarodowym standardem dla terminologii pielęgniarstwa i integralną częścią globalnej infrastruktury informacyjnej opieki zdrowotnej, praktyki i polityki zdrowotnej, a której celem jest poprawa opieki zdrowotnej na całym świecie.

ICNP® to narzędzie, które ułatwia pokazanie pracy pielęgniarek, wspiera badania dla pielęgniarskiej praktyki na całym świecie, i usprawnia porównanie pielęgniarstwo na poziomie międzynarodowym. Dane oparte na wiedzy pielęgniarskiej pomogą poprawić decyzje w zakresie: działań pielęgniarek, opieki zdrowotnej, zarządzania zasobami i opieki pielęgniarskiej oraz polityki zdrowotnej oraz rozwoju pielęgniarstwa. (ICN, 2009).
Klasyfikacja udostępniana jest przez Międzynarodową Radę Pielęgniarek - International Council of Nurses z siedzibą w Szwajcarii http://www.icn.ch, natomiast programy pilotażowe związane z wykorzystaniem Klasyfikacji prowadzi Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP(R) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

bipe-puap

POIG POIiŚ POKL

Na skróty

Portal projektu P1

Platforma Rejestrów Medycznych

Platforma e-learningowa
e-Zdrowie P3

IKP

RPWDL

Poczta ZOZMAIL

Portal eZdrowie

SSRMZ

Baza wiedzy

Biuletyn informacyjny

Get Adobe Flash player