HL7
Profil zaufany
ISO 9001:2008
RPWDL Jakość Danych
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców Portal Informacyjny
Wytyczne dotyczące rejestrów medycznych
Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia
Statystyka publiczna

Sprawozdania typu MZ-06, MZ-11, MZ-13, MZ-14, MZ-15, MZ-19, MZ-24, MZ-29 A, MZ-29, MZ-30, MZ-88, MZ-89 są obsługiwane przez Urzędy Wojewódzkie, do których kontakt znajduje się poniżej.
Sprawozdanie MZ-12 nie obowiązuje, część informacji z tego sprawozdania przeszła do sprawozdania MZ-11.
W sprawie sprawozdań MZ-35, MZ-35A i MZ-35B prosimy kontaktować się z odpowiednim dla Państwa położenia Wojewódzkim Ośrodkiem Medycyny Pracy.

Wykaz telefonów administratorów wojewódzkich Systemu Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia

NazwaMiastoNr kier.Telefon
Dolnośląski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia Publicznego i Statystyki MedycznejWrocław71340 62 46, 340 69 82, 340 62 58, 340 69 38
Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia - Kujawsko-Pomorskie Centrum Zdrowia PublicznegoBydgoszcz52349-7452, 349-7437, 349-7436, 349-7416, 349-7450
Lubelski Urząd Wojewódzki, Wydział ZdrowiaLublin81532 87 09, 532 87 09, 532 38 34
Lubuski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Zdrowia Publicznego i AnalizGorzów Wlkp.95711 53 47, 711 53 56, 711 53 97
Łódzki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia PublicznegoŁódź42664 10 36, 664 10 56, 664 10 68, 664 10 72
Urząd Statystyczny w Krakowie Ośrodek Statystyki Zdrowia i Ochrony ZdrowiaKraków12361 01 14, 361 02 40
Mazowiecki Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia, Oddział Statystyki Medycznej i Programów ZdrowotnychWarszawa22695 69 88, 695 66 56, 695 69 10, 695 64 96, 695 69 84
Opolski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Rejestrów, Statystyki i NadzoruOpole77452 46 04
Podkarpacki Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia PublicznegoRzeszów17867 13 34, 867 13 33, 867 13 32
Podlaski Urząd Wojewódzki, Wydział Polityki Społecznej, Oddział Zdrowia PublicznegoBiałystok85743 93 37, 743 94 10, 743 92 30
Pomorski Urząd Wojewódzki, Wydział Zdrowia-Pomorskie Centrum Zdrowia PublicznegoGdańsk58307 71 84, 307 71 83, 307 71 82
Śląski Urząd Wojewódzki, Wydział Nadzoru nad Systemem Opieki Zdrowotnej, Oddział Analiz i Statystyki MedycznejKatowice32207 76 02, 207 76 03, 207 76 05, 207 76 04
Świętokrzyski Urząd Wojewódzki, Wydział Centrum Zdrowia PublicznegoKielce41342 10 34, 342 13 20, 342 15 14
Wydział Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w OlsztynieOlsztyn89523 26 09, 523 25 08
Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu, Wydział Polityki Społecznej i ZdrowiaPoznań61850 87 83, 850 87 81, 694 816 748, 694 815 582
Urząd Statystyczny w SzczecinieSzczecin91459 75 64, 459 75 53, 488 29 61, 459 75 76, 459 75 49

System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia SSRMZ »

System Statystyki w Ochronie Zdrowia już dostępny

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, iż na stronie https://ssoz.ezdrowie.gov.pl/auth/default/login.html dostępny jest już zrealizowany w ramach Projektu „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4) System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ), o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw. System Statystyki w Ochronie Zdrowia zastąpił dotychczas funkcjonujący System Statystyki Resortowej Ministra Zdrowia. Konta administratorów oraz ścieżka logowania pozostają bez zmian.

Sprawozdanie MZ-BFA
Kwartalna informacja o sytuacji finansowej zakładu publicznych zakładów opieki zdrowotnej. Informacje z tego systemu przekazywane są do Departamentu Budżetu Finansów i Inwestycji Ministerstwa Zdrowia oraz organom założycielskim.

W celu złożenia sprawozdania MZ-BFA w SSRMZ, osoby nowo rejestrujące się podczas rejestracji powinny zaznaczyć upoważnienie do sprawozdania MZ-03, wówczas dla tych użytkowników widoczne będą sprawozdania MZ-BFA i MZ-03.
Formularze statystyczne Ministerstwa Zdrowia obowiązujące w roku 2016 z danymi za rok 2015
Wyjaśnienia i definicje stosowane w statystyce publicznej
Wyjaśnienia do formularzy w postaci papierowej. Uwaga! Wyjaśnienia do formularzy w postaci elektronicznej dostępne są w SSRMZ
UWAGA! Aby odczytać pliki w formacie PDF należy pobrać i zainstalować darmowy program Adobe® Reader. W celu pobrania kliknij tutaj.
W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem telefonu: +48(22) 597-09-25.

bip e-puap

POIG POIiŚ POKL

Na skróty

Portal projektu P1

Platforma Rejestrów Medycznych

Platforma e-learningowa
e-Zdrowie P3

RPWDL

Poczta ZOZMAIL

Portal eZdrowie

SSRMZ

Baza wiedzy

Biuletyn informacyjny