HL7
Profil zaufany
ISO 9001:2008
RPWDL Jakość Danych
Elektroniczna Weryfikacja Uprawnień Świadczeniobiorców Portal Informacyjny
Wytyczne dotyczące rejestrów medycznych
Schemat systemu informacji w ochronie zdrowia
Nasze systemy
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą (dawniej eRZOZ)
Rejestr Podmiotów Wykonujących Działalność Leczniczą jest kompleksowym systemem informatycznym przeznaczonym do obsługi procesów rejestracji podmiotów w ochronie zdrowia, który realizuje postulat informatyzacji procesów administracyjnych oraz jawności i dostępności do danych rejestrowych.
ZOZMAIL - System Komunikacji w Ochronie Zdrowia
Elektroniczny System Komunikacji w Ochronie Zdrowia o nazwie „ZOZMAIL”, powstał zgodnie z realizacją Programu Przygotowań Polski do członkostwa w Unii Europejskiej. Celem funkcjonowania systemu ZOZMAIL jest usprawnienie przepływu informacji elektronicznej pomiędzy placówkami Zakładów Opieki Zdrowotnej, jak również placówkami, i instytucjami działającymi w obszarze ochrony zdrowia.
SMWK - System Monitorowania Wypadków Konsumenckich
System monitorowania wypadków konsumenckich gromadzi informacje o wypadkach konsumenckich, o ich okolicznościach i skutkach zdrowotnych, a także o produktach mających związek z wypadkami. Te informacje umożliwiają identyfikowanie produktów, które ze względu na swoje cechy lub okoliczności użytkowania mogą okazać się niebezpieczne.
SRK - System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej
System Rejestracji Systemów Kodowania i Statystyki Resortowej służy do tworzenia i rejestrowania hierarchicznych systemów kodowania używanych w ochronie zdrowia. Procesy, zaimplementowane w systemie, związane z rejestracją systemów kodowania, są zgodne z normą PN-EN 1068:2005.
Wniosek o udostępnienie Web Serwisów SRK
ATLAS - Interaktywna Mapa Zakładów Opieki Zdrowotnej
System do graficznej prezentacji Zakładów Opieki Zdrowotnej.
CRCMPD - Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym
Centralny Rejestr Chorych z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym (CRCMPD) to system internetowy umożliwiający monitorowanie losów klinicznych pacjentów z przedporodowym, okołoporodowym i wczesnodziecięcym uszkodzeniem tzw. górnego neuronu ruchowego, którego następstwa stanowią zespół objawów mózgowego porażenia dziecięcego.

bipe-puap

POIG POIiŚ POKL

Na skróty

Portal projektu P1

Platforma Rejestrów Medycznych

Platforma e-learningowa
e-Zdrowie P3

IKP

RPWDL

Poczta ZOZMAIL

Portal eZdrowie

SSRMZ

Baza wiedzy

Biuletyn informacyjny

Get Adobe Flash player