Back To Index  <<  Back To Templates

 Template  [1] Dokument anulujący

Template 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 - plCdaNullification
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14
Classification CDA document level template
Relationship Specialization: template 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 (2017‑01‑02)
Context Pathname /
Version 1.2 valid from 2017‑01‑28 status Active
Open/Closed Open (other than defined elements are allowed)
Description Nullifying document CDA template
Used by / Uses
Used by / Uses 13 templates
Uses Template id Name Version
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 plCdaBaseRecordTarget DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 plCdaBaseAuthor DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 plCdaBaseCustodian DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 plCdaBaseInformationRecipient DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 plCdaBaseLegalAuthenticator DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 plCdaBaseUnderwriterParticipant DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 plCdaBaseInFulfillmentOf DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 plCdaBaseDocumentationOf DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46 plCdaNullificationRelatedDocument DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 plCdaBaseComponentOf DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 plCdaNullificationComponent DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 plExtEntitlementDocument DYNAMIC
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 plExtCoverageEligibilityConfirmation DYNAMIC
Item DT Card Conf Description Label
hl7:ClinicalDocument
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:typeId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@extension
1 .. 1 F POCD_HD000040
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.1.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1
@extension
0 NP NP/not present
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14
@extension
st 0 .. 1  
hl7:id
II 1 .. 1 R (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 R (plCdaNullification)
@code
1 .. 1 F 51851-4
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.6.1
@codeSystemName
1 .. 1 F LOINC
@displayName
1 .. 1 F Administrative note
hl7:translation
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@code
1 .. 1 F 08.80
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32
@codeSystemName
1 .. 1 F KLAS_DOK_P1
@displayName
1 .. 1 F Dokument anulujący
hl7:title
ST 1 .. 1 M (plCdaNullification)
CONF
element content shall be "Dokument anulujący"
hl7:effectiveTime
TS 1 .. 1 M (plCdaNullification)
Schematron assert role  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Message Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:confidentialityCode
CE 1 .. 1 M (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.16926 x_BasicConfidentialityKind (DYNAMIC)
hl7:languageCode
CS 1 .. 1 M (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.25 Język dokumentu (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3 [2] Dane pacjenta (bazowy) (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report role  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Message Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaNullification)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaNullification)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert role  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Message Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report role  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Message Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaNullification)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMIC) 1 .. 1 Required
hl7:name
1 .. 1 R (plCdaNullification)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaNullification)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaNullification)
hl7:administrativeGenderCode
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.1 AdministrativeGender (DYNAMIC)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron assert role  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Message Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaNullification)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report role  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Message Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaNullification)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaNullification)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert role  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Message Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report role  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Message Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Choice min 1 element(s) and max 1 element(s). Elements to choose from:
 • hl7:guardianPerson containing hl7:templateId from template [2] Osoba (bazowy) (DYNAMIC)
 • hl7:guardianOrganization containing hl7:templateId from template [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:guardianPerson
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:guardianOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMIC)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaNullification)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron report role  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Message Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4 [2] Autor dokumentu (bazowy) (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:author
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F AUT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.4
hl7:time
TS 1 .. 1 M (plCdaNullification)
Schematron assert role  error
test (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:time/@value) or (@value=/hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:time/@value)
Message Data utworzenia dokumentu powinna być taka sama jak data wystawienia lub autoryzacji dokumentu.
hl7:assignedAuthor
1 .. 1 R (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaNullification)
hl7:assignedPerson
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMIC)
Schematron report role  error
test not(hl7:assignedPerson/hl7:name) and not(((hl7:id/@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (hl7:id/@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:legalAuthenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)) or ((hl7:id/@root = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@root) and (hl7:id/@extension = /hl7:ClinicalDocument/hl7:authenticator/hl7:assignedEntity/hl7:id/@extension)))
Message Jeśli autor dokumentu jest osobą autoryzującą dokument to jego identyfikator musi być identyczny z identyfikatorem jednej z osób autoryzujących dokument. W przeciwnym wypadku należy podać dane personalne autora.
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument (bazowy) (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1  
@displayable
bl 1 .. 1  
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.61 [2] Odbiorca informacji (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:informationRecipient
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
The value of @typeCode shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.19366 x_InformationRecipient (DYNAMIC)
hl7:intendedRecipient
1 .. 1 (plCdaNullification)
@classCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@classCode shall be "ASSIGNED"
hl7:id
II 0 .. * R (plCdaNullification)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaNullification)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaNullification)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert role  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Message Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report role  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Message Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaNullification)
hl7:informationRecipient
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:receivedOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 [2] Wystawca dokumentu (bazowy) (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:legalAuthenticator
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaNullification)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 R (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.10282 ParticipationSignature (DYNAMIC)
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaNullification)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaNullification)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaNullification)
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Message Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert role  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Message Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report role  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Message Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaNullification)
hl7:assignedPerson
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMIC)
Choice min 0 element(s) and max 1 element(s). Elements to choose from:
 • hl7:representedOrganization containing hl7:templateId from template [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMIC)
 • hl7:representedOrganization containing hl7:templateId from template [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMIC)
 • hl7:representedOrganization containing hl7:templateId from template [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMIC)
 • hl7:representedOrganization containing hl7:templateId from template [2] Apteka (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:representedOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:representedOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:representedOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMIC)
hl7:representedOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.31 [2] Apteka (bazowy) (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMIC) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Choice min 1 element(s) and max 1 element(s). Elements to choose from:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaNullification)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report role  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Message Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. 1
hl7:participant
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaNullification)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Choice min 1 element(s) and max 1 element(s). Elements to choose from:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1  
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53 [2] Dane zlecenia (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:inFulfillmentOf
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F FLFS
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.53
hl7:order
1 .. 1 (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F RQO
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaNullification)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
hl7:priorityCode
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.16866 ActPriority (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51 [2] Dane wykonanej usługi (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. *
hl7:documentationOf
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
1 .. 1 F DOC
hl7:serviceEvent
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
1 .. 1 F ACT
@moodCode
1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.51
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNullification)
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 .. 1 M (plCdaNullification)
Schematron assert role  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Message Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:performer
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
The value of @typeCode shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.19601 x_ServiceEventPerformer (DYNAMIC)
hl7:functionCode
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.10267 ParticipationFunction (DYNAMIC)
hl7:time
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:assignedEntity
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
1 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46 [2] Dokument powiązany dokumentu anulującego (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:relatedDocument
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@typeCode shall be "RPLC"
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.46
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaNullification)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52 [2] Dane wizyty (bazowy) (DYNAMIC) 0 .. 1
hl7:componentOf
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.52
hl7:encompassingEncounter
1 .. 1 (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F ENC
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNullification)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
@code
cs 1 .. 1  
@displayName
st 1 .. 1  
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4
hl7:effectiveTime
IVL_TS 1 .. 1 R (plCdaNullification)
@value
ts 0 .. 1  
hl7:low
TS 0 .. 1 (plCdaNullification)
@value
ts 1 .. 1  
Schematron assert role  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Message Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:high
TS 0 .. 1 (plCdaNullification)
@value
ts 1 .. 1  
Schematron assert role  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Message Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
Schematron report role  error
test not(@nullFlavor) and not(hl7:low) and not(hl7:high) and not(concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date)
Message Pierwsze 8 cyfr daty powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:dischargeDispositionCode
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.36 Tryb wypisu ze szpitala (DYNAMIC)
hl7:responsibleParty
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F RESP
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMIC)
hl7:encounterParticipant
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
The value of @typeCode shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.19600 x_EncounterParticipant (DYNAMIC)
hl7:time
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNullification)
hl7:assignedEntity
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49']
1 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.49 [2] Osoba przypisana (DYNAMIC)
hl7:location
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F LOC
hl7:healthCareFacility
1 .. 1 (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F SDLOC
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNullification)
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaNullification)
CONF
The value of @code shall be drawn from value set 2.16.840.1.113883.1.11.17660 ServiceDeliveryLocationRoleType (DYNAMIC)
hl7:location
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.75 [4] Miejsce (DYNAMIC)
hl7:serviceProviderOrganization
where
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaNullification)
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMIC)
Included from 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47 [2] Treść dokumentu anulującego (DYNAMIC) 1 .. 1 Required Mandatory
hl7:component
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNullification)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.47
hl7:structuredBody
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
where
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27']]
1 .. 1 M (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.27 [3] Sekcja dokumentu anulującego (DYNAMIC)
hl7:component
where
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMIC)
Schematron report role  error
test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0
Message Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.
extPL:pertinentInformation
where
[extPL:entitlementDocument]
0 .. * (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.11 [2] Dokumenty uprawnień (rozszerzenie) (DYNAMIC)
extPL:pertinentInformation
where
[extPL:coverageEligibilityConfirmation]
0 .. 1 (plCdaNullification)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PERT
Contains 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie) (DYNAMIC)
Variable let Name versionLabel
Value 1.2
Schematron assert role  error
test count(hl7:templateId[@root and @extension=$versionLabel])=1
Message Nie występuje prawidłowe oznaczenie zgodności dokumentu z daną wersją wydania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.
Schematron assert role  error
test /processing-instruction('xml-stylesheet') = concat('href="CDA_PL_IG_',/hl7:ClinicalDocument/hl7:templateId[@extension]/@extension,'.xsl" type="text/xsl"')
Message Nieprawidłowe wskazanie transformaty generującej warstwę prezentacyjną dokumentu.