Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Lista zmian

1.2

 • plCdaBaseComponent (v1.2)

  • poprawiono sposób, w który sprawdzane jest czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - zrealizowane to zostało poprzez dodatnie dodatkowego elementu assert.
 • plCdaReferralComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaMedicalEquipmentPrescriptionComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaReferralToCareFacilityComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaReferralToLongtermNursingComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaReferralToPsychiatricHospitalComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDiseaseComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaOutpatientNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaDiagnosticStudyNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaLabReportComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaDischargeSummaryNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaRefusalNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaSurgicalOperaionProtocolComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaImmunizationCardItemComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaNursingHistoryNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaNursingPatientStatusAssessmentNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaNursingDischargePrescriptionsNoteComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaNursingReportItemComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaImportedDrugPrescriptionComponent (v1.2)

  • zmieniono metodę sprawdzenia, czy poza sekcją postaci binarnej dokumentu nie występuje sekcja innego typu - dodatkowy element assert (zgodnie z bazowym szablonem plCdaBaseComponent).
 • plCdaBase (v1.2)

  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia, z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId
 • plCdaDrugPrescription (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferral (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaMedicalEquipmentPrescription (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReimbursementConformantDrugPrescription (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaPharmaceuticalDrugPrescription (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu recepty jako szablon specjalizowanego - z uwagi na wykrytą niespójność szablonów - szablon recepty farmaceutycznej specjalizuje obecnie jedynie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaImportedDrugPrescription (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu recepty jako szablonu specjalizowanego - z uwagi na wykrytą niespójność szablonów
  • szablon recepty na import docelowy specjalizuje obecnie jedynie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferral (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferralToHealthResort (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu skierowania jako szablonu specjalizowanego z powodu niespójności szablonów
  • szablon specjalizuje obecnie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferralToCareFacility (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu skierowania jako szablonu specjalizowanego z powodu niespójności szablonów
  • szablon specjalizuje obecnie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferralToLongtermNursing (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu skierowania jako szablonu specjalizowanego z powodu niespójności szablonów
  • szablon specjalizuje obecnie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferralToPsychiatricHospital (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu skierowania jako szablonu specjalizowanego z powodu niespójności szablonów
  • szablon specjalizuje obecnie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaReferralDueToSuspectedOccupationalDisease (v1.2)

  • usunięcie wskazania szablonu dokumentu skierowania jako szablonu specjalizowanego z powodu niespójności szablonów
  • szablon specjalizuje obecnie szablon bazowy i szablon bazowy dla P1
  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaNullification (v 1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaConsultationNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaDiagnosticStudyNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaLabReport (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaDischargeSummary (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaRefusalNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaSurgicalOperationProtocol (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaImmunizationCardItem (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaNursingHistoryNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaNursingPatientStatusAssessmentNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaNursingDischargePrescriptionsNote (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaNursingReportItem (v1.2)

  • zniesienie wymagalności atrybutu @extension w ostatnim elemencie ClinicalDocument.templateId
  • dodanie wymagania umieszczenie w jednym z elementów templateId, oznaczenia z którą wersją wydania PIK HL7 CDA dokument jest zgodny - poprzez wymaganie atrybutu @extension w jednym z elementów templateId jako osobnej reguły schematron (zgodnie z szablonem plCdaBase v1.2)
 • plCdaBaseAuthor (v1.2)

  • modyfikacja reguły sprawdzającej czy identyfikator autora jest prawidłowy
  • uzupełnienie szablonu o opcjonalny element assignedPerson aby umożliwić podanie danych personalnych autora dokumentu, w przypadku kiedy jest inną osobą niż osoby autoryzujące dokument (wskazane w elementach authenticator i legalAuthenticator)
 • plCdaDocumentBinaryContentEntry (v1.2)

  • dodano sprawdzenie czy jeśli wskazano zawartość w postaci Base64 to nie istnieje referencja do dokumentu zewnętrznego i odwrotnie, jeśli referencja taka istnieje, to nie może być wskazania treści w postaci Base64.