Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Szablony dokumentów

[1] Dokument anulujący Szablon CDA dokumentu anulującego Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument recepty Szablon CDA dokumentu recepty Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument recepty farmaceutycznej Szablon CDA dokumentu recepty wystawionej przez farmaceutę w aptece Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument recepty na import docelowy Szablon CDA dokumentu recepty na import doeclowy Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją Szablon CDA dokumentu recepty spełniającej wymagania związane z refundacją Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument skierowania Szablon CDA dokumentu skierowania Schematron DECOR Przykłady
[1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne Szablon CDA dokumentu zlecenia na zaopatrzenie Schematron DECOR Przykłady
[1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego Szablon CDA dla karty informacyjnej leczenia szpitalnego Schematron DECOR Przykłady
[1] Karta oceny stanu pacjenta Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta Schematron DECOR Przykłady
[1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala Szablon CDA karty odmowy przyjęcia do szpitala Schematron DECOR Przykłady
[1] Karta wywiadu pielęgniarskiego Szablon CDA karty wywiadu pielęgniarskiego Schematron DECOR Przykłady
[1] Konsultacja lekarska Szablon CDA dokumentu konsultacji lekarskiej Schematron DECOR Przykłady
[1] Opis badania diagnostycznego Szablon CDA dla dokumentu opisu badania Schematron DECOR Przykłady
[1] Protokół operacyjny Szablon CDA dla protokołu operacyjnego Schematron DECOR Przykłady
[1] Raport pielęgniarski Szablon CDA wpisu do raport pielęgniarskiego Schematron DECOR Przykłady
[1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego Szablon CDA dokumentu skierowania do szpitala psychiatrycznego Schematron DECOR Przykłady
[1] Skierowanie do uzdrowiska Szablon CDA dokumentu skierowania do uzdrowiska Schematron DECOR Przykłady
[1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego Szablon CDA dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego Schematron DECOR Przykłady
[1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej Szablon CDA dokumentu skierowania na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej Schematron DECOR Przykłady
[1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową Szablon CDA dokumentu skierowania na pielęgniarską opiekę długoterminową Schematron DECOR Przykłady
[1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego Szablon CDA sprawozdania z badania laboratoryjnego Schematron DECOR Przykłady
[1] Szablon bazowy Szablon CDA dokumentu bazowego Schematron DECOR Przykłady
[1] Wpis do karty uodpornienia Szablon CDA dokumentu wpisu do karty uodpornienia Schematron DECOR Przykłady
[1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala Szablon CDA dokumentu karty pielęgniarskiej oceny stanu pacjenta Schematron DECOR Przykłady

Plan opieki pielęgniarskiej (skale ocen)

[4] Pielęgniarska skala oceny ADL Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny ADL DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny trzymania moczu Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny trzymania moczu DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny bólu Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny bólu DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny zmęczenia DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny nudności Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny nudności DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny upadków Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny upadków DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny odleżyn Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny odleżyn DECOR
[4] Diagnozy pielęgniarskie Szablon CDA dla diagnoz pielęgniarskich DECOR
[4] Pielęgniarska skala oceny duszności Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny duszności DECOR
[4] Obecność odleżyn Szablon CDA dla informacji o obecności odleżyn DECOR
[4] Brak odleżyn Szablon CDA dla informacji o braku odleżyn DECOR