Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Rejestr OID prowadzony przez CSIOZ [Pobierz aktualną propozycję]

Podzbiór Rejestru wykorzystywany w niniejszym dokumencie

 2.16.840.1.113883.3.4424 NRA Główny węzeł OID Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ)
     2.16.840.1.113883.3.4424.1 NMN Identyfikatory osób
         2.16.840.1.113883.3.4424.1.1 NMN Krajowe identyfikatory osób
             2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616 L Numery PESEL
         2.16.840.1.113883.3.4424.1.6 NMN Numery Prawa Wykonywania Zawodu
             2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1 L Numery PWZ farmaceutów
             2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2 L Numery PWZ lekarzy, dentystów i felczerów
             2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3 L Numery PWZ pielęgniarek i położnych
             2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4 L Numery PWZ diagnostów laboratoryjnych
     2.16.840.1.113883.3.4424.2 NMN Identyfikatory przedsiębiorstw
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.1 L NIPy
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.2 NMN REGON
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.1 L Numery REGON 9 znakowe
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.2.2 L Numery REGON 14 znakowe
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.3 NMN Numery księgi rejestrowej RPWDL
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.1 L Podmiot (cz. I kodu resortowego)
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.2 L Jednostki organizacyjne (cz. I i V kodu resortowego)
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.3.3 L Komórki organizacyjne (cz. I i VII kodu resortowego)
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.4 NMN Numery wpisów do rejestru realizowane przez izby lekarskie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.50 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Białymstoku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.51 L Numery wpisów Beskidzkiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Bielsku-Białej
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.52 L Numery wpisów Bydgoskiej Izby Lekarskiej w Bydgoszczy
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.53 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gdańsku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.54 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Gorzowie Wielkopolskim
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.55 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Katowicach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.56 L Numery wpisów Świętokrzyskiej Izby Lekarskiej w Kielcach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.57 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Krakowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.58 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Lublinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.59 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.60 L Numery wpisów Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.61 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Opolu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.62 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Płocku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.63 L Numery wpisów Wielkopolskiej Izby Lekarskiej w Poznaniu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.64 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Rzeszowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.65 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Szczecinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.66 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Tarnowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.67 L Numery wpisów Kujawsko-Pomorskiej Okręgowej Izby Lekarskiej w Toruniu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.68 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.69 L Numery wpisów Dolnośląskiej Izby Lekarskiej we Wrocławiu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.70 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Zielonej Górze
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.72 L Numery wpisów Wojskowej Izby Lekarskiej
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.74 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Koszalinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.4.75 L Numery wpisów Okręgowej Izby Lekarskiej w Częstochowie
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.5 NMN Numery wpisów do rejestru realizowane przez izby pielęgniarek i położnych
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.1 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białej Podlaskiej
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.2 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Białymstoku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.3 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bielsku-Białej
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.4 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Bygdoszczy
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.5 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Chełmie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.6 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ciechanowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.7 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Częstochowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.8 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Elblągu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.9 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gdańsku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.10 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Gorzowie Wielkopolskim
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.11 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Jeleniej Górze
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.12 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kaliszu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.13 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Katowicach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.14 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Kielcach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.15 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koninie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.16 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Koszalinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.17 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krakowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.18 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Krośnie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.19 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lesznie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.20 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Lublinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.21 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łomży
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.22 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Łodzi
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.23 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Olsztynie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.24 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Opolu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.25 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Ostrołęce
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.26 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Pile
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.27 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Płocku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.28 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Poznaniu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.29 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Przeworsku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.30 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Radomiu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.31 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Rzeszowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.32 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Siedlcach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.33 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Sieradzu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.34 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Słupsku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.35 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Suwałkach
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.36 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Szczecinie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.37 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Nowym Sączu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.38 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Tarnowie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.39 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Toruniu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.40 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Wałbrzychu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.41 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Warszawie
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.42 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Włocławku
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.43 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych we Wrocławiu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.44 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zamościu
             2.16.840.1.113883.3.4424.2.5.45 L Numery wpisów Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych w Zielonej Górze
         2.16.840.1.113883.3.4424.2.6 L Numery wpisów do rejestru Aptek
     2.16.840.1.113883.3.4424.6 NMN Leki
         2.16.840.1.113883.3.4424.6.1 L Identyfikatory leków z bazy produktów leczniczych URPL (rejestr leków P1)
         2.16.840.1.113883.3.4424.6.2 L Identyfikatory substancji czynnych
     2.16.840.1.113883.3.4424.8 NMN Identyfikatory dokumentów uprawnień
         2.16.840.1.113883.3.4424.8.2 L Poświadczenia NFZ
         2.16.840.1.113883.3.4424.8.3 L EKUZ (Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego)
         2.16.840.1.113883.3.4424.8.4 L Potwierdzenia EWUŚ
         2.16.840.1.113883.3.4424.8.5 L Certyfikaty
     2.16.840.1.113883.3.4424.11 NMN Słowniki
         2.16.840.1.113883.3.4424.11.1 NMN P1
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.1 L Poziomy odpłatności leków
         2.16.840.1.113883.3.4424.11.16 L Wykaz chorób zawodowych
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.25 L Kategorie dostępności leków
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.32 L Klasyfikacja dokumentów wg projektu P1
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.40 L Typy dokumentów uprawnień
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49 L Symbole instytucji właś. dla osób upraw. do świad. opieki zdrow. na pods. Przepi. o koord.
         2.16.840.1.113883.3.4424.11.2 NMN RSK
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.4 L Specjalności komórek organizacyjnych (cz. VIII kodu resortowego)
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.2.6 L ICD-9-PL (udostępniany przez SRK)
         2.16.840.1.113883.3.4424.11.3 NMN Zewnętrzne
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.1 L Słownik uprawnień dodatkowych
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.3 L Specjalności lekarskie
             2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18 L Zawody medyczne
     2.16.840.1.113883.3.4424.13 NMN Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA
         2.16.840.1.113883.3.4424.13.5 NMN Systemy kodowania
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.1 L Polskie klasyfikatory HL7 v3
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2 L Skale ocen pielęgniarskich wg NIPIP
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3 NMN Polskie klasyfikatory ICNP
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.1 L Słownik wartości dla skali ADL
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.2 L Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w opiece domowej
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.3 L Słownik wartości dla skali nietrzymania moczu w stanach ostrych
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.4 L Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w szpitalu
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.5 L Słownik wartości dla częstotliwości występowania bólu w opiece długoterminowej
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.6 L Słownik wartości dla intensywności bólu
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7 L Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.8 L Słownik wartości dla skali oceny duszności
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.9 L Słownik wartości dla skali oceny nudności
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.10 L Słownik wartości dla skali oceny upadków podczas hospitalizacji
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.11 L Słownik wartości dla skali oceny upadków w ostatnim okresie/pól roku
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.12 L Słownik wartości dla skali klasyfikacji odleżyn
                 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.13 L Słownik wartości dla intensywności bólu w opiece długoterminowej
         2.16.840.1.113883.3.4424.13.10 NMN Wzorce CDA
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1 NMN Wzorce CDA dokumentów
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2 NMN Wzorce CDA elementów nagłówka dokumentu
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3 NMN Wzorce CDA sekcji dokumentów
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4 NMN Wzorce CDA elementów sekcji dokumentu
             2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7 NMN Wzorce typów danych
         2.16.840.1.113883.3.4424.13.11 NMN Zbiory wartości