Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Potwierdzenie ubezpieczenia w NFZ (rozszerzenie)

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13 - plExtCoverageEligibilityConfirmation
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13
Typ CDA header level template
Wersja 0.9.10 errata obowiązuje od 2014‑09‑23 status Aktywny
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Wzorzec rozszerzenia CDA dla potwierdzenia ubezpieczenia w NFZ.
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 26 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.1 [1] Szablon bazowy 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.14 [1] Dokument anulujący 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.15 [1] Konsultacja lekarska 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.16 [1] Opis badania diagnostycznego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.17 [1] Sprawozdanie z badania laboratoryjnego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.18 [1] Karta informacyjna leczenia szpitalnego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.19 [1] Karta odmowy przyjęcia do szpitala 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 [1] Szablon bazowy dla P1 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.20 [1] Protokół operacyjny 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.21 [1] Wpis do karty uodpornienia 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.22 [1] Karta wywiadu pielęgniarskiego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.23 [1] Karta oceny stanu pacjenta 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.24 [1] Zalecenia pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.25 [1] Raport pielęgniarski 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 [1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 [1] Dokument recepty 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Dokument skierowania 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją 2014‑08‑14
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 [1] Dokument recepty farmaceutycznej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 [1] Dokument recepty na import docelowy 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2017‑01‑28
Przykład
<extPL:pertinentInformation typeCode="PERT">
  <extPL:templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13"/>
  <extPL:coverageEligibilityConfirmation classCode="ACT" moodCode="EVN">
    <extPL:id root="2.16.840.1.113883.3.4424.8.4" extension="756/6456/5434/16"/>
    <extPL:code code="ELG" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.4" displayName="Eligible"/>
  </extPL:coverageEligibilityConfirmation>
</extPL:pertinentInformation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
extPL:coverageEligibilityConfirmation
1 .. 1 M (plExtCoverageEligibilityConfirmation)
@classCode
cs 1 .. 1 F ACT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plExtCoverageEligibilityConfirmation)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.13
extPL:id
1 .. 1 M (plExtCoverageEligibilityConfirmation)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
1 .. 1 M (plExtCoverageEligibilityConfirmation)
@code
1 .. 1 F ELG
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.4
@displayName
1 .. 1 F Eligible