Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Dane ubezpieczyciela (bazowy)

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19 - plCdaBaseUnderwriterParticipant
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.10.12.108 (2005‑09‑07)
Wersja 0.9.9 obowiązuje od 2014‑08‑14 status W trakcie tworzenia

Istnieją wersje szablonów o identyfikatorze:
  • plCdaBasePublicUnderwriterParticipant z dnia 2017‑01‑28
  • plCdaBaseUnderwriterParticipant z dnia 2014‑08‑14
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Bazowy szablon struktury CDA dla danych ubezpieczyciela
Przykład
<participant typeCode="IND" contextControlCode="OP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19"/>
  <associatedEntity classCode="UNDWRT">
    <id extension="07" root="2.16.840.1.113883.3.4424.3.1"/>
  </associatedEntity>
</participant>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:participant
0 .. * (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@typeCode
cs 1 .. 1 F IND
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.19
hl7:associatedEntity
1 .. 1 R (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.3.1']
  • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaBaseUnderwriterParticipant)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.11.1.49
@extension
st 1 .. 1