Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Organizacja odpowiedzialna za dokument dla P1

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20 - plCdaP1BaseCustodian
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5 (2005‑09‑07)
Wersja 0.9.9 obowiązuje od 2014‑08‑14 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Bazowy dla platformy P1 szablon CDA dla organizacji odpowiedzialnej za przechowywanie i udostępnianie dokumentu
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 13 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 [1] Szablon bazowy dla P1 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 [1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 [1] Dokument recepty 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Dokument skierowania 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją 2014‑08‑14
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 [1] Dokument recepty farmaceutycznej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 [1] Dokument recepty na import docelowy 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2017‑01‑28
Przykład
<custodian typeCode="CST">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20"/>
  <assignedCustodian classCode="ASSIGNED">
    <representedCustodianOrganization classCode="ORG" determinerCode="INSTANCE">
      <id assigningAuthorityName="CSIOZ" root="2.16.840.1.113883.3.4424"/>
    </representedCustodianOrganization>
  </assignedCustodian>
</custodian>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:custodian
1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@typeCode
0 .. 1 F CST
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.5
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.20
hl7:assignedCustodian
1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
hl7:representedCustodianOrganization
1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@classCode
0 .. 1 F ORG
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseCustodian)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424
@extension
st 0 NP NP/nie występuje
@assigningAuthorityName
st 1 .. 1 F CSIOZ
@displayable
bl 1 .. 1  
hl7:name
ON 0 .. * NP (plCdaP1BaseCustodian)
hl7:telecom
TEL 0 .. * NP (plCdaP1BaseCustodian)
hl7:addr
AD 0 .. * NP (plCdaP1BaseCustodian)