Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Dokument powiązany dla P1

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21 - plCdaP1BaseRelatedDocument
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7 (2014‑08‑14)
Wersja 0.9.10 obowiązuje od 2014‑09‑23 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Bazowy dla platformy P1 szablon struktury CDA dla dokumentu powiązanego.
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 13 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.2 [1] Szablon bazowy dla P1 2014‑09‑23
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.26 [1] Dokument recepty spełniający wymagania związane z refundacją 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.3 [1] Dokument recepty 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Dokument skierowania 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.5 [1] Dokument zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.6 [1] Dokument recepty spelniający wymagania NFZ związane z refundacją 2014‑08‑14
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.7 [1] Dokument recepty farmaceutycznej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.8 [1] Dokument recepty na import docelowy 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2017‑01‑28
Przykład
<relatedDocument typeCode="RPLC">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21"/>
  <parentDocument classCode="DOCCLIN" moodCode="EVN">
    <id root="1.2.3.999" extension="112233"/>
    <setId root="1.2.3.998" extension="432"/>
    <versionNumber value="1"/>
  </parentDocument>
</relatedDocument>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:relatedDocument
0 .. * (plCdaP1BaseRelatedDocument)
@typeCode
cs 1 .. 1  
  CONF
@typeCode musi mieć wartość "RPLC"
lub
@typeCode musi mieć wartość "APND"
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseRelatedDocument)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.7
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseRelatedDocument)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.21
hl7:parentDocument
1 .. 1 R (plCdaP1BaseRelatedDocument)
@classCode
0 .. 1 F DOCCLIN
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:id
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseRelatedDocument)
hl7:setId
II 1 .. 1 M (plCdaP1BaseRelatedDocument)
hl7:versionNumber
INT 1 .. 1 M (plCdaP1BaseRelatedDocument)