Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Wystawca dokumentu z wymaganymi danymi instytucji

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27 - plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6 (2014‑09‑23)
Wersja 1.1 obowiązuje od 2015‑10‑26 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla wystawcy dokumentu z wymaganymi danymi instytucji
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 12 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.11 [1] Skierowanie na pielęgniarską opiekę długoterminową 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.12 [1] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.13 [1] Skierowanie na badania w związku z podejrzeniem choroby zawodowej 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.4 [1] Dokument skierowania 2017‑01‑28
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.9 [1] Skierowanie do uzdrowiska 2017‑01‑28
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 plCdaBaseAddr DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 plCdaBasePerson DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 plCdaBaseMedicalPractice DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 plCdaBaseOrganizationalUnit DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 plCdaBaseOrganizationalCell DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 plExtReimbursementRelatedContract DYNAMICZNE
Przykład
<legalAuthenticator typeCode="LA" contextControlCode="OP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27"/>
  <time value="20140923160206"/>
  <signatureCode code="S"/>
  <assignedEntity classCode="ASSIGNED">
    <id extension="8765" root="1.2.3.999"/>
    <code code="LEK" displayName="Lekarz" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.11.3.18"/>
    <!-- include template plCdaBaseAddr (dynamic) 0..* O -->
    <telecom value="tel:+1-12345678"/>
    <assignedPerson>
      <!-- template plCdaBasePerson (dynamic) -->
    </assignedPerson>
    <!-- choice min/max: 1..1 element hl7:representedOrganization containing template plCdaBaseMedicalPractice
(dynamic) element hl7:representedOrganization containing template plCdaBaseOrganizationalUnit (dynamic) element hl7:representedOrganization containing template plCdaBaseOrganizationalCell (dynamic) -->
    <!-- include template plExtReimbursementRelatedContract (dynamic) 1..1 M -->
  </assignedEntity>
</legalAuthenticator>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:legalAuthenticator
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@typeCode
0 .. 1 F LA
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.6
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.27
hl7:time
TS 1 .. 1 R (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:signatureCode
CS 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@code
1 .. 1 F S
hl7:assignedEntity
1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@classCode
0 .. 1 F ASSIGNED
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2']
 • hl7:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3']
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2
@extension
st 1 .. 1  
hl7:id
II 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3
@extension
st 1 .. 1  
hl7:code
CE 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@displayName
st 1 .. 1  
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.37 Zawód medyczny (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
TEL 0 .. * (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
hl7:assignedPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
 • hl7:representedOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15']
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.15 [2] Praktyka medyczna (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17']
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.17 [2] Jednostka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:representedOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18']
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.18 [2] Komórka podmiotu wykonującego działalność leczniczą (bazowy) (DYNAMICZNE)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44 [2] Dane umowy związanej z refundacją (DYNAMICZNE) 0 .. 1
extPL:boundedBy
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.44
extPL:reimbursementRelatedContract
1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@classCode
cs 1 .. 1 F CNTRCT
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15']
 • extPL:id[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16']
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.1
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.2
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.3
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.4
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.5
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.6
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.7
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.8
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.9
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.10
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.11
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.12
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.13
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.14
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.15
@extension
st 1 .. 1  
extPL:id
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.8.6.16
@extension
st 1 .. 1  
extPL:code
0 .. 1 (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
extPL:bounding
1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@typeCode
cs 1 .. 1 F PART
extPL:reimburser
1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@classCode
cs 1 .. 1 F UNDWRT
extPL:id
II 1 .. 1 M (plCdaReferralAndMedEquipmentPrescriptionLegalAuthenticator)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.3.1
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.2' and not(hl7:code/@code=('LEK','LEKD','FEL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.3' and not(hl7:code/@code=('PIEL','POL'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.1' and not(hl7:code/@code=('FARM'))) or (hl7:id/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.6.4' and not(hl7:code/@code=('DLAB')))
Komunikat Wskazana pula numerów Prawa Wykonywania Zawodu jest nieprawidłowa w stosunku do wskazanego zawodu wystawcy dokumentu