Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Dane pacjenta dla dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36 - plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26 (2014‑09‑23)
Wersja 0.9.10 obowiązuje od 2014‑09‑23 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Otwarty (pozostałe elementy poza zdefiniowanymi są dozwolone)
Opis Szablon CDA danych pacjenta dla dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 7 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 plCdaBaseAddr DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 plCdaBasePersonName DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 plCdaBasePerson DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 plCdaBaseOrganization DYNAMICZNE
Przykład
<recordTarget typeCode="RCT" contextControlCode="OP">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36"/>
  <patientRole classCode="PAT">
    <id extension="23432" root="1.2.3.999"/>
    <!-- include template plCdaBaseAddr (dynamic) 1..2 M -->
    <telecom value="tel:(22)123456"/>
    <patient classCode="PSN" determinerCode="INSTANCE">
      <!-- include template plCdaBasePersonName (dynamic) 1..1 R -->
      <birthTime value="20140923"/>
      <guardian classCode="GUARD">
        <id extension="32345" root="1.2.3.999"/>
        <code/>
        <!-- include template plCdaBaseAddr (dynamic) 0..* O -->
        <!-- choice min/max: 0..1 element hl7:guardianPerson containing template plCdaBasePerson (dynamic) element hl7:guardianOrganization containing template plCdaBaseOrganization (dynamic) -->
      </guardian>
      <extPL:multipleBirthInd value="false"/>
      <extPL:multipleBirthOrderNumber value="1"/>
    </patient>
    <providerOrganization>
      <!-- template plCdaBaseOrganization (dynamic) -->
    </providerOrganization>
  </patientRole>
</recordTarget>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:recordTarget
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@typeCode
0 .. 1 F RCT
@contextControlCode
0 .. 1 F OP
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.3
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.26
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@root
oid 1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.36
hl7:patientRole
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@classCode
0 .. 1 F PAT
hl7:id
II 1 .. * M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL, to musi zawierać 11 cyfr.
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 2 Required Bezwględnie wymagany
hl7:addr
1 .. 2 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
hl7:telecom
1 .. * M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@value
st 1 .. 1  
hl7:patient
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@classCode
0 .. 1 F PSN
@determinerCode
0 .. 1 F INSTANCE
hl7:id
II 0 .. * NP (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.2 [7] Nazwisko i imię osoby (bazowy) (DYNAMICZNE) 1 .. 1 Required
hl7:name
1 .. 1 R (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:prefix
ENXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:given
ENXP 1 .. * R (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:family
ENXP 1 .. * R (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:birthTime
TS.DATE 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Schematron assert rola  error
test concat(substring(@value,1,4),'-',substring(@value,5,2),'-',substring(@value,7,2)) castable as xs:date
Komunikat Pierwsze 8 cyfr daty urodzenia powinno być w formacie YYYYMMDD.
hl7:guardian
0 .. * (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@classCode
1 .. 1 F GUARD
hl7:id
II 0 .. * (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@root
oid 1 .. 1  
@extension
st 1 .. 1  
Schematron report rola  error
test @root='2.16.840.1.113883.3.4424.1.1.616' and not(matches(string(@extension),'^[0-9]{11}$'))
Komunikat Jeżeli identyfikatorem jest numer PESEL to musi zawierać 11 cyfr.
hl7:code
CE 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.5.111
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.1 [7] Adres (bazowy) (DYNAMICZNE) 0 .. *
hl7:addr
0 .. * (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@nullFlavor
cs 0 .. 1 F UNK
hl7:country
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:postalCode
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
@xsi:type
0 .. 1 F
@postCity
st 0 .. 1  
hl7:city
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:streetName
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:houseNumber
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:unitID
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:unitType
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
hl7:censusTract
ADXP 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and ((not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:postalCode))
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie kodu pocztowego.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:city)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie miasta.
Schematron report rola  error
test not(@nullFlavor) and (not(hl7:country) or upper-case(hl7:country)='POLSKA') and not(hl7:houseNumber)
Komunikat Dla polskiego adresu wymagane jest podanie numeru domu.
Schematron assert rola  error
test not(hl7:censusTract) or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT TERC:') or starts-with(hl7:censusTract,'TERYT SIMC:')
Komunikat Poprawnie zapisany numer TERYT powinien zaczynać się od znaków: "TERYT TERC:" lub "TERYT SIMC:".
Schematron report rola  error
test @nullFlavor and count(./*) > 1
Komunikat Jeżeli adres jest nieznany, to nie może zawierać żadnych składników adresu.
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:guardianPerson zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
  • hl7:guardianOrganization zawierający hl7:templateId z szablonu [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianPerson
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1']
(plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.1 [2] Osoba (bazowy) (DYNAMICZNE)
hl7:guardianOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
(plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
extPL:multipleBirthInd
BL 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
extPL:multipleBirthOrderNumber
INT.POS 0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Schematron report rola  error
test extPL:multipleBirthInd/@value and not(extPL:multipleBirthOrderNumber/@value)
Komunikat Dla ciąży mnogiej wymagane jest podanie numeru kolejności urodzenia.
hl7:providerOrganization
gdzie
[hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2']
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityRecordTarget)
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.2 [2] Organizacja (bazowy) (DYNAMICZNE)
Schematron report rola  error
test count(hl7:addr) = 2 and not(count(hl7:addr[@use='PST']) = 1)
Komunikat Jeżeli dokument zawiera dwa adresy pacjenta, to jeden z nich musi być adresem korespondencyjnym.