Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [2] Treść dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego

Szablon (wewnętrzny) 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37 - plCdaReferralToCareFacilityComponent
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37
Typ CDA header level template
Relacje Specialization: szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28 (2017‑01‑02)
Wersja 1.2 obowiązuje od 2017‑01‑28 status W trakcie tworzenia
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla treści medycznej skierowania do zakładu opiekuńczego
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 8 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.1.10 [1] Skierowanie do zakładu opiekuńczego 2017‑01‑28
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 plCdaCareFacilityReferralDocumentBinarySection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 plCdaDiagnosisSection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 plCdaReferralCurrentMedicationSection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 plCdaBarthelScoreSection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 plCdaReferralToCareFacilityPrescriptionsSection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 plCdaAnnotationCommentSection DYNAMICZNE
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 plCdaAttachmentListSection DYNAMICZNE
Przykład
<component typeCode="COMP" contextConductionInd="false">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28"/>
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37"/>
  <structuredBody classCode="DOCBODY" moodCode="EVN">
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaDiagnosisSection (dynamic) -->
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaReferralCurrentMedicationSection (dynamic) -->
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaBarthelScoreSection (dynamic) -->
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaReferralToCareFacilityPrescriptionsSection (dynamic) -->
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaAnnotationCommentSection (dynamic) -->
    </component>
    <component typeCode="COMP">
      <!-- template plCdaAttachmentListSection (dynamic) -->
    </component>
  </structuredBody>
</component>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:component
1 .. 1 R (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
@contextConductionInd
bl 0 .. 1  
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.8
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.28
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.2.37
Wybór min 1 element(ów) oraz max 1 element(ów). Elementy do wyboru z:
  • hl7:structuredBody[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
  • hl7:structuredBody[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
hl7:structuredBody
gdzie
[hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55' and hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.60 [3] Sekcja postaci binarnej dokumentu skierowania do zakładu opiekuńczego (DYNAMICZNE)
Schematron assert rola  error
test not(hl7:component[not(hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')])
Komunikat Jeżeli w dokumencie znajduje się sekcja postaci binarnej dokumentu, to nie może występować sekcja innego typu.
hl7:structuredBody
gdzie
[not(hl7:component/hl7:section/hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55')]
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@classCode
0 .. 1 F DOCBODY
@moodCode
0 .. 1 F EVN
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1']]
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.1 [3] Sekcja rozpoznań (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.13 [3] Sekcja informacji o dotychczasowym leczeniu (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.14 [3] Sekcja oceny pacjenta w skali Barthel (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.15 [3] Sekcja główna skierowania do zakładu opiekuńczego (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2']]
1 .. 1 M (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.2 [3] Sekcja informacji dodatkowych (DYNAMICZNE)
hl7:component
gdzie
[hl7:section [hl7:templateId/@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39']]
0 .. 1 (plCdaReferralToCareFacilityComponent)
@typeCode
0 .. 1 F COMP
Zawiera 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.39 [3] Sekcja załączników (DYNAMICZNE)
Schematron report rola  error
test count(//(hl7:observation|hl7:substanceAdministration|hl7:supply|hl7:procedure|hl7:encounter|hl7:act|hl7:externalDocument)[not(ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55']) and not(ancestor::hl7:entryRelationship) and not(hl7:text/hl7:reference)])>0
Komunikat Element text dla danego wyrażenia klinicznego jest wymagany, ze wskazaniem referencji do odpowiedniego elementu section.text.