Powrót do strony głownej  <<  Powrót do listy szablonów

 Szablon  [4] Pielęgniarska skala oceny zmęczenia

Szablon 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38 - plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry
Id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38
Typ CDA entry level template
Kontekst Węzły nadrzędne elementu szablonu o id 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38
Wersja 1.1.1 obowiązuje od 2017‑01‑02 status Aktywny
Otwarty/Zamknięty Zamknięty (tylko zdefiniowane elementy są dozwolone)
Opis Szablon CDA dla pielęgniarskiej skali oceny zmęczenia
Używane przez / Używa
Używane przez / Używa 3 szablonów
Używane przez Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.46 [3] Sekcja wywiad pielęgniarskiego 2015‑08‑15
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.47 [3] Sekcja pielęgniarskiego badania przedmiotowego 2015‑10‑26
Używa Template id Name Wersja
2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 plCdaClinicalStatementText DYNAMICZNE
Przykład
<observation classCode="OBS" moodCode="EVN">
  <templateId root="2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38"/>
  <code code="SZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2" codeSystemName="Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich" displayName="Skala oceny zmęczenia"/>
  <statusCode code="completed"/>
  <effectiveTime value="20150819"/>
  <value xsi:type="CD" code="10000695" codeSystem="2.16.840.1.113883.6.97" codeSystemName="ICNP" displayName="Fatigue">
    <qualifier>
      <name code="ZMEC" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="Stopień zmęczenia"/>
      <value code="1" codeSystem="2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7" codeSystemName="Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia" displayName="minimalne zmęczenie (zmniejszenie energii, pozwalające dokończyć dzień)"/>
    </qualifier>
  </value>
</observation>
Pozycja Typ danych Krotność Wymagalność Opis Etykieta
hl7:observation
1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@classCode
0 .. 1 F OBS
@moodCode
cs 1 .. 1 F EVN
hl7:templateId
II 1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@root
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.4.38
hl7:id
II 0 .. * (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
hl7:code
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F SZMEC
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.2
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik nazw skal ocen pielęgniarskich
@displayName
1 .. 1 F Skala oceny zmęczenia
Dołączony z 2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.7.3 [7] Opis wyrażenia klinicznego (DYNAMICZNE) 0 .. 1
hl7:text
ED 0 .. 1 (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
hl7:reference
TEL 0 .. 1 (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@value
st 1 .. 1  
Schematron assert rola  error
test ancestor::hl7:section//*[@ID=substring(current()/@value,2)]
Komunikat Referencja musi wskazywać na konkretny element tekstu sekcji o danym ID
Schematron report rola  error
test ancestor::hl7:section/hl7:templateId[@root='2.16.840.1.113883.3.4424.13.10.3.55'] and hl7:reference
Komunikat Nie może istnieć referencja do treści w sekcji postaci binarnej dokumentu
hl7:statusCode
CS 0 .. 1 (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F completed
hl7:effectiveTime
IVL_TS 0 .. 1 (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
hl7:value
CD 1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@xsi:type
1 .. 1 F CD
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.47 Występowanie zmęczenia (DYNAMICZNE)
hl7:qualifier
0 .. 1 C (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
hl7:name
1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
@code
1 .. 1 F ZMEC
@codeSystem
1 .. 1 F 2.16.840.1.113883.3.4424.13.5.3.7
@codeSystemName
1 .. 1 F Słownik wartości dla skali oceny zmęczenia
@displayName
1 .. 1 F Stopień zmęczenia
hl7:value
1 .. 1 M (plCdaNursingFatiqueAssesmentEntry)
CONF
Wartość @code musi pochodzić ze zbioru wartości 2.16.840.1.113883.3.4424.13.11.61 Stopień zmęczenia (DYNAMICZNE)