Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA (plcda-)

eZdrowie - Projekt P1

Wizualizacja dokumentu medycznego Transformatą XSLT

Informacja

W tym miejscu prezentowane są przykłady wizualizacji elektronicznych dokumentów medycznych zgodnych z regułami definiowanymi niniejszym dokumentem, których lista w postaci XML znajduje się w zakładce Szablony dokumentów / Przykłady.

Każda z wizualizacji generowana jest w wyniku kliknięcia w wybrany, umieszczony poniżej link. Generowanie realizowane jest przy pomocy Transformaty XSLT bezpośrednio z dokumentu elektronicznego w postaci XML. Po wyświetleniu przykładowej wizualizacji należy cofnąć się do tej strony przyciskiem Wstecz przeglądarki lub klawiszem Backspace.

Paczkę ZIP z Transformatą XSLT, przykładami XML i schemą XSD można pobrać w tym miejscu: [Pobierz ZIP] .

Przykłady

[1] Informacja dla lekarza POZ
[2] Informacja dla lekarza POZ (zawieracjący treść dokumentu w formacie GIF)
[3] Recepta na Enarenal
[4] Skierowanie na kardiologię
[5] Skierowanie na rehabilitację kardiologiczną
[6] Skierowanie na gastroskopię
[7] Skierowanie do poradni neurologicznej
[8] Skierowanie na rehabilitację poudarową
[9] Skierowanie do laboratorium
[10] Zlecenie jednorazowe na gorset
[11] Zlecenie jednorazowe na nebulizator
[12] Zlecenie jednorazowe na szkła optyczne
[13] Zlecenie powtarzalne na pieluchomajtki anatomiczne
[14] Recepta na Atoris
[15] Recepta na lek maść (CITO, Ryczałt)
[16] Recepta na lek maść (data realizacji od:)
[17] Recepta farmaceutyczna na Captoril
[18] Recepta na octan glatirameru
[19] Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe
[20] Skierowanie na rehabilitację uzdrowiskową
[21] Skierowanie do zakładu opiekuńczo-leczniczego
[22] Skierowanie do objęcia długoterminową opieką pielęgniarską
[23] Skierowanie do szpitala psychiatrycznego
[24] Skierowanie na badanie w związku z podejrzeniem choroby zawodowej
[25] Anulowanie recepty na Enarenal
[26] Konsultacja neurologiczna
[27] Konsultacja neurologiczna (zawierająca treść dokumentu w formacie PDF)
[28] Opis badania RTG klatki piersiowej
[29] Opis badania RTG klatki piersiowej (zawierający treść dokumentu w formacie PNG)
[30] Sprawozdanie z badania elektrolitów
[31] Sprawozdanie z badania OGTT i transaminaz
[32] Sprawozdanie z badania morfologii
[33] Sprawozdanie z badania morfologii (zawierające treść dokumentu w formacie JPEG)
[34] Karta informacyjna z leczenia szpitalnego
[35] Karta informacyjna z leczenia szpitalnego (zawierająca treść dokumentu w formacie PNG)
[36] Karta odmowy przyjęcia do szpitala
[37] Karta odmowy przyjęcia do szpitala (zawierająca treść dokumentu w formacie PNG)
[38] Protokół operacyjny
[39] Protokół operacyjny (zawierający treść dokumentu w formacie JPEG)
[40] Wpis do karty uodpornienia
[41] Karta wywiadu pielęgniarskiego
[42] Karta oceny stanu pacjenta
[43] Zalecenie pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala
[44] Zalecenie pielęgniarskie przy wypisie ze szpitala (zawierające treść dokumentu w formacie JPEG)
[45] Raport pielęgniarski