Szkolenia z EDM - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Komunikat

Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że II tura rejestracji dla szpitali została wydłużona do 31 maja br.

Jednocześnie informujemy, iż Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia podjęło decyzję o odwołaniu od dnia 16 marca br. do dnia 31 maja br. organizacji wszystkich szkoleń dla pracowników podmiotów leczniczych realizowanych w ramach projektu „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”.

O projekcie

Projekt „Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z  wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej” skierowany jest do:

  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie szpitalne – Szpitali,
  • Podmiotów leczniczych realizujących świadczenia opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna – POZ.

Zakres szkoleń obejmuje zapoznanie z gotowymi rozwiązaniami i narzędziami wdrażanymi w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce z uwzględnieniem rozwiązań projektu „Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych” (P1) takich jak: e–recepta, e–skierowanie, Elektroniczna Dokumentacja Medyczna oraz Internetowe Konto Pacjenta (IKP).

W ramach projektu zostanie przeszkolonych łącznie 21 120 osób i 3 300 podmiotów leczniczych, w tym 660 szpitali i 2 640 POZ-ów.

Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiego w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER) w ramach działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.

  • Logo Fundusze Europejskie Wiedza Edukacja Rozwój
  • Flaga i napis Rzeczpospolita Polska
  • Logo Unia Europejska Europejski Fundusz Społeczny

Cele

Głównym celem jest poprawa jakości udzielanych przez podmioty lecznicze świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników podmiotów leczniczych w zakresie tworzenia e-recepty, e-skierowania, Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) oraz Internetowego Konta Pacjenta (IKP).

Realizacja projektu przyczyni się do upowszechnienia wymiany Elektronicznej Dokumentacji Medycznej oraz poprawy kompetencji cyfrowych świadczeniodawców na terenie całego kraju, stając się jednocześnie istotnym wkładem w budowanie społeczeństwa informacyjnego zgodnie z założeniami dokumentów strategicznych takich jak np. „Sprawne Państwo 2020”.

Produkty

Zwiększenie kompetencji cyfrowych pracowników podmiotów leczniczych w zakresie obsługi i tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Korzyści

Projekt umożliwi wypracowanie wzorców, dostarczy gotowe rozwiązania i standardy ułatwiające wdrożenie EDM w podmiotach leczniczych. Prowadzenie dokumentacji medycznej w formie elektronicznej ma istotny wpływ na zwiększenie skuteczności leczenia: wspomaga pracę kadry medycznej porządkując dokumentację, daje możliwość dostępu do informacji medycznej, nie tylko do tej która powstała w danej placówce medycznej ale również z innego podmiotu leczniczego, oraz zwiększa poziom bezpieczeństwa leczenia dając bieżący nadzór nad kompletnością dokumentacji.

Wskazane działania i wynikające z nich korzyści w istotny sposób wpłyną na podwyższenie dostępu obywateli do wysokiej jakości usług w ochronie zdrowia.

Terminy

Okres realizacji projektu 01.05.2019 – 31.10.2021.

Szkolenia dla pracowników POZ – lokalizacje i terminy szkoleń będą sukcesywnie dodawane do platformy rejestracyjnej. Rekrutacja trwa przez cały okres trwania projektu do momentu wyczerpania puli szkoleń.

  • Szkolenia dla pracowników Szpitali – I tura rekrutacji trwa do 23.10.2019 r do 30.11.2019 r.
  • Szkolenia dla pracowników Szpitali – II tura rekrutacji trwa od 02.01.2020 r. do 31.05.2020 r.