Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Nieodpłatne przekazanie składników rzeczowego majątku ruchomego

Działając w oparciu o § 7 ust. 3 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010 roku w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. z 2010, Nr 114, poz. 761) informujemy, że Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia posiada do zagospodarowania w drodze nieodpłatnego przekazania innej jednostce administracji rządowej na realizację zadań publicznych, składniki rzeczowego majątku ruchomego wskazane w Załączniku nr 1 do niniejszej informacji.

Wnioski o nieodpłatne przekazanie majątku, spełniające wymagania określone w § 38 ust. 4 ww. rozporządzenia, należy składać do dnia 21 marca 2014 r. na adres: Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, 00-184 Warszawa, ul. Stanisława Dubois 5A, biuro@csioz.gov.pl.
Szczegółowych informacji dotyczących rzeczowych składników majątku udziela Pani Ewa Kowalska, pracownik Wydziału Administracyjnego, pod numerem telefonu 22 597 09 46 lub pod adresem e.kowalska@csioz.gov.pl

Aktualności archiwalne