Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Projekty planowane do realizacji przez CSIOZ w nowej perspektywie finansowej

W styczniu br. Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji prowadziło proces preselekcji projektów, planowanych do realizacji w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa.

Wśród przedsięwzięć planowanych do realizacji przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, w ramach 2 celu szczegółowego Podniesienie dostępności i jakości e-usług publicznych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020, znalazły się następujące projekty:
1. Rozwój Platform P1 i P2 – Rozwój funkcjonalności elektronicznych platform obsługujących System Informacji Medycznej Elektronicznej: Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) i Platformy Udostępniania on-line Przedsiębiorcom Usług i Zasobów Cyfrowych rejestrów Medycznych (P2)
2. interEDM - Wzmacnianie wykorzystania elektronicznej dokumentacji medycznej w celu uzyskania trwałej interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia
3. Budowa dwóch ośrodków przetwarzania i przechowywania danych medycznych, kolokacji systemów informatycznych obszaru zdrowia oraz udostępniania usług eZdrowia dla usługobiorców i usługodawców
4. Platforma Telemedyczna Ministerstwa Zdrowia
5. Informatyzacja placówek ochrony zdrowia – (IPOZ) Dostosowanie podmiotów leczniczych nadzorowanych przez resorty do wymiany danych z Systemem Informacji Medycznej.
6. e-krew – informatyzacja publicznej służby krwi oraz rozwój nadzoru nad krwiolecznictwem.
W załączeniu, znajdują się opisy poszczególnych projektów zgłoszonych do wstępnej preselekcji w ramach POPC.

Aktualności archiwalne