Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Trzynaste Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ

Szanowni Państwo,

Dostępne jest kolejne Wydanie Biuletynu informacyjnego CSIOZ.

W numerze informujemy o konsultacjach prowadzonych w zakresie kluczowych dokumentów zawierających wytyczne opracowane i publikowane przez Centrum tj.:
• „Reguły tworzenia EDM, modelu transportowego danych o Zdarzeniach Medycznych oraz Indeksu EDM”
• „Wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”.
Konsultowane obecnie Reguły, są spełnieniem zapisów rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej (Dz.U. 2013 nr 0 poz. 463).
Dla przedsiębiorców prowadzących podmioty lecznicze, którzy zamierzają pozyskać środki na wdrożenie elektronicznej dokumentacji medycznej tudzież innych projektów informatycznych, zamieszczamy informacje na temat konkursu ogłoszonego przez PARP. W artykule Krzysztofa Nyczaja znaleźć można szereg wskazówek dotyczących uzupełniania wniosku. Przypominamy, że wnioski konkursowe można składać do 24 stycznia br.
W trzynastym wydaniu kontynuujemy także tematykę rozwiązań budowanych w ramach Platformy P1. Tym razem przedstawiamy garść informacji na temat rozwiązań Systemu P1 dedykowanych bezpośrednio pacjentom oraz opisujemy Aplikację Innych Podmiotów (AIP), która umożliwi organom administracji publicznej dostępu do zasobów informacyjnych Systemu P1.
Polecamy także lekturę artykułów w na temat projektu regionalnego pn. „e-Zdrowie na Mazowszu” oraz potrzeby podejmowania działań zmierzających do powszechnego stosowania Klasyfikacji ICNP®, autorstwa dr Doroty Kilańskiej.

Zachęcamy do lektury trzynastego Wydania Biuletynu informacyjnego CSIOZ:
www.csioz.gov.pl/biuletyn.php

Aktualności archiwalne