Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Zaktualizowane wytyczne i rekomendacje w zakresie bezpiecznego przetwarzania EDM

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowane po konsultacjach publicznych wytyczne i rekomendacje dla usługodawców w zakresie budowania i stosowania systemu bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej. Jest ono przeznaczone dla usługodawców podejmujących decyzję dotyczącą wyboru rozwiązania wykorzystywanego do elektronicznego przetwarzania dokumentacji medycznej, w tym decyzję dotyczącą sposobu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych. Dokument ten może być również wykorzystywany przez dostawców, którzy podejmują się projektowania i budowy systemów informatycznych dedykowanych dla ochrony zdrowia.

Zaktualizowany dokument uwzględnia uwagi zgłoszone przez interesariuszy w trakcie konsultacji, które odbyły się w styczniu 2014 roku.

Aktualności archiwalne