Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Branża IT - Zaproszenie Ministerstwa Zdrowia na spotkanie konsultacyjne dot. Strategii e-Zdrowia

Zgodnie z Porozumieniem ustanawiającym Program e-Zdrowia, zawartym 4 sierpnia 2017 r. pomiędzy Ministrem Zdrowia a Ministrem Cyfryzacji, trwają prace nad opracowaniem Strategii e-Zdrowia na lata 2018-2022.

Mając na uwadze powyższe, w przypadku zainteresowania ww. tematyką, Ministerstwo Zdrowia zaprasza przedstawicieli sektora IT na spotkanie konsultacyjne, w ramach którego zostaną przedstawione dotychczas wypracowane założenia ww. dokumentu.

W trakcie spotkania będą Państwo również mogli syntetycznie przedstawić swoją wizję i oczekiwania w stosunku do formułowanej Strategii.

Spotkanie konsultacyjne odbędzie się w dn. 22.11.2017 r., w godz. 12.00-16.00, zgodnie z poniższą agendą:

  • 12.00-13.00  Lunch
  • 13.00-16.00 Sesja konsultacyjna (prezentacja założeń Strategii e-Zdrowia, prezentacja stanowisk interesariuszy, dyskusja).

Uprzejmie prosimy o ewentualne zgłoszenie chęci uczestnictwa w spotkaniu do 17 listopada br. na adres pracownika Ministerstwa Zdrowia: h.zycinski@mz.gov.pl . Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc, Ministerstwo Zdrowia zastrzega sobie prawo nie przyjęcia zgłoszenia od wszystkich zainteresowanych osób (decyduje kolejność zgłoszeń).

Potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia oraz informacja dot. miejsca spotkania zostaną przekazane drogą elektroniczną bezpośrednio na adresy osób zgłaszających chęć uczestniczenia w spotkaniu.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM