Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Już 1000 placówek leczniczych korzysta z e-skierowania

Od 8 stycznia 2021 roku każdy podmiot leczniczy będzie miał obowiązek wystawiać skierowanie w postaci elektronicznej. Już dziś z tego rozwiązania korzysta ponad 1000 placówek w całej Polsce.

Lista podmiotów, które już wdrożyły e-skierowanie

E-skierowanie to nie tylko ułatwienie dla pacjenta, ale również dla lekarza wystawiającego i placówki, która będzie je realizować. W momencie gdy pacjent przekaże dane dostępowe do e-skierowania w postaci 4-cyfrowego kodu oraz numeru PESEL, zostaną pobrane automatycznie do systemu rejestracji wszystkie niezbędne do zapisu informacje. Zarówno te o wskazanych świadczeniach, ale również dotyczące danych pacjenta. Dzięki temu nie ma konieczności ręcznego przepisywania danych do systemu, co skróci proces rejestracji. Dodatkowo, jeśli placówka posiada czytniki kodów, może zeskanować kod kreskowy z wydruku informacyjnego i pobrać e-skierowanie.

To nie jedyne udogodnienia jakie niesie za sobą e-skierowanie. Kolejną zaletą e-skierowania, jest możliwość blokowania zapisu na świadczenia medyczne na podstawie jednego skierowania w kilku miejscach. Obecnie zdarzają się sytuacje, gdy pacjent zapisuje się w kilku miejscach na raz i skierowanie dostarcza tylko do jednej placówki a pozostałe placówki muszą oczekiwać 14 dni, aby móc wykreślić takiego pacjenta z list oczekujących. Teraz, dzięki e-skierowaniu, gdy pacjent zapisze się np. telefonicznie i poda dane dostępowe, e-skierowanie pobierane jest do realizacji. Taki mechanizm uniemożliwia pobranie danego e-skierowania przez inne podmioty i sztucznego powiększania kolejek.

Jednocześnie pacjent może się zwrócić o wycofanie e-skierowania, aby móc zapisać się w innej placówce. Możliwe jest to do momentu rozpoczęcia świadczenia w związku z danym e-skierowaniem.

Aby umożliwić już w 2020 r. wystawianie e-skierowań bez obawy, że pacjent nie będzie miał jak go zrealizować w placówkach, nie posiadających modułu e-skierowania, wprowadzono następujące zmiany. Po uzgodnieniach z Ministerstwem Zdrowia oraz Narodowym Funduszem Zdrowia przygotowaliśmy wydruk informacyjny, który umożliwia traktowanie e-skierowania jako pełnoprawnego skierowania dotychczas wystawianego w postaci papierowej. Aby pacjent mógł skorzystać z e-skierowania w dowolnej placówce w całej Polsce należy:

  • wydać pacjentowi wydruk informacyjny
  • ręcznie podpisać wydruk informacyjny (poniżej grafika pokazująca podpisany wydruk informacyjny (nie ma konieczności stawiania pieczątki)

Spytaj swojego dostawcę o gotowość do obsługi e-skierowań i już dziś zacznij korzystać z e-skierowania.

Przypominamy, że w przypadku pytań bądź wątpliwości jesteśmy dla Państwa dostępni przez 7 dni w tygodniu w godzinach 6 – 21 pod numerem 19 457 oraz pod adresem e-mail: e-recepta@csioz.gov.pl oraz e-skierowanie@csioz.gov.pl

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM