Logotyp organizacji united registrar of systems

Certyfikat ISO 27001:2013

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia dołączyło do grona firm, w których System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji jest zgodny z normą ISO 27001:2013.

Certyfikat uzyskany od niezależnej jednostki certyfikacyjnej potwierdza, że CSIOZ zarządza bezpieczeństwem informacji zgodnie z najlepszymi światowymi standardami i praktykami z tego zakresu.

Certyfikowany System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji m.in. zapobiega utracie, nadużywaniu i nieautoryzowanym modyfikacjom informacji oraz gwarantuje, że informacje są dostępne wyłącznie dla osób upoważnionych, a także zapewnia ochronę danych osobowych i przestrzeganie innych przepisów prawa.  

 

Szczegółowy zakres działalności objęty certyfikatem:

„System bezpieczeństwa informacji w odniesieniu do realizacji zadań z zakresu budowy społeczeństwa informacyjnego, obejmujących organizację i ochronę zdrowia, działania na rzecz dostępu do informacji oraz projektowanie, budowę, wdrażanie i zapewnienie sprawnego funkcjonowania systemów informacyjnych w zakresie e-Zdrowia. Deklaracja stosowania 2.0 z dnia 20.12.2016.”

Galeria zdjęć

  • Certyfikat ISO 27001:2013 przyznany Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Aktualności

  • Szanowni Państwo,Informujemy, że przywrócona została funkcjonalność pozwalająca na złożenie wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych dla diagnostów laboratoryjnych i innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia. Za utrudnienia przepraszamy.

  • W związku z awarią Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych w zakresie wnioskowania o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny (sesja jesienna 2017 r.) przez diagnostów laboratoryjnych oraz innych zawodów mających zastosowanie w ochronie zdrowia informujemy, że termin składania wniosków o PES został przedłużony do 19 lipca 2017 r.CSIOZ intensywnie pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. O dostępności ww. funkcjonalności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem po jej przywróceniu.Za niedogodności przepraszamy.

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że na potrzeby budowy lub dostosowania systemów usługodawców do komunikacji z systemem P1, udostępnia kolejną wersję dokumentacji integracyjnej. Po wcześniejszym opublikowaniu dokumentacji w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept, dokumentacja uzupełniona została o zakres realizacji recepty.Zaktualizowana dokumentacja integracyjna obejmuje: Specyfikację usług Kody błędów Opis i strukturę dokumentu realizacji recepty (zgodnego z IHE PRE) Zasady otrzymania dostępu do środowiska integracyjnego Ponadto przypominamy, że w dniu 30 czerwca br. uruchomione zostało środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, w zakresie zapisu i odczytu elektronicznych recept.

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że w dniu 30 czerwca br., udostępniło środowisko integracyjne pozwalające na ewaluację poprawności implementacji usług sieciowych, których specyfikacja była przedmiotem publikacji (w zakresie zapisu i odczytu e-Recepty) z dnia 5 czerwca br. Publikacja pierwszej wersji dokumentacji integracyjnej P1 w zakresie e-Recepty - link do komunikatuJednocześnie informujemy, że usługodawcy i firmy, które złożyły lub planują złożyć wniosek o nadanie dostępu do środowiska integracyjnego systemu P1, otrzymają zestaw testowych certyfikatów cyfrowych wydanych przez Centrum Certyfikacji P1, na podstawie których identyfikowane będzie źródło komunikatu. W certyfikacie zawarto testowy identyfikator biznesowy podmiotu (usługodawcy lub firmy), który powinien być przekazywany w kontekście wywołania operacji usług sieciowych. Wraz z ww.

  • Szanowni Państwo,W związku z rosnącą ilością zgłoszeń dotyczących próby rozwiązania problemu z zalogowaniem się do Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych (SMK) poprzez usunięcie i ponowne założenie konta, uprzejmie informujemy, że proces ten nie niesie za sobą rozwiązania problemu, a jedynie powoduje jego dodatkowe skomplikowanie oraz konieczność zastosowania złożonej i czasochłonnej procedury odzyskania dostępu do konta i systemu.W związku z powyższym w przypadku problemów z zalogowaniem lub wprowadzeniem nieprawidłowych danych uprzejmie prosimy o kontakt mailowy smk-serwis@csioz.gov.pl lub telefoniczny:(22) 597 09-21,(22) 492 50 19, (22) 203 27 66, (22) 597 09 76, (22) 597 09 75Więcej informacji mogą Państwo uzyskać klikając w poniższy link:https://www.csioz.gov.

  • Szanowni Państwo,Informujemy, że została przywrócona możliwość złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.Za niedogodności przepraszamy.

  • Szanowni Państwo,Informujemy, że z przyczyn technicznych w chwili obecnej brak jest możliwości złożenia wniosku o Państwowy Egzamin Specjalizacyjny dla grup zawodowych: farmaceuci i diagności laboratoryjni w Systemie Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych.CSIOZ intensywnie pracuje nad jak najszybszym rozwiązaniem problemu. O dostępności ww. funkcjonalności powiadomimy Państwa niezwłocznie odrębnym komunikatem po jej przywróceniu.Za niedogodności przepraszamy.

  • Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że dane gromadzone w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji zadań ustawowych, w szczególności umożliwienia podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu. Na podstawie danych zbieranych w systemie prowadzone są również analizy dotyczące zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie służby zdrowia oraz oceniana jest jakość i skuteczność kształcenia.Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia administratorem danych przetwarzanych w SMK, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest minister zdrowia (adres siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) natomiast administratorem systemu, tj.

  • W dniach 5 i 6 czerwca w warszawskim hotelu Hilton odbyła się I Konferencja AKADEMIA CSIOZ „Informatyzacja podmiotów leczniczych – korzyści z wdrażania i plany na przyszłość”. Podczas dwudniowego spotkania uczestnicy debatowali na temat procesów wdrażania systemów informatycznych w podmiotach leczniczych, cyberbezpieczeństwa polskiej służby zdrowia oraz dzielili się doświadczeniami towarzyszącymi implementacji elektronicznej dokumentacji medycznej.Konferencję otworzył minister zdrowia Konstanty Radziwiłł, który podkreślił konieczność informatyzacji jako czynnika niezbędnego do przeprowadzenia procesu zmian w opiece medycznej oraz przedstawił plany strategiczne związane z dalszym rozwojem procesu informatyzacji służby zdrowia w Polsce.

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM