Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

prelegenci sesji tematycznej ezdrowie publiczne dziś i jutro 3

CSIOZ na Konferencji „Miasta w Internecie”

W dniach 29 czerwca – 1 lipca 2016 r. w Gdańsku odbyła się 20. Konferencja „Miasta w Internecie".Tegoroczna edycja wydarzenia pod hasłem „Polska cyfrowych innowacji” stanowiła przegląd najważniejszych projektów i inicjatyw realizowanych przez jednostki sektora publicznego.

 

Podczas trzeciego dnia debat poświęconych zagadnieniom cyfrowego rozwoju Polski zorganizowana została przy współpracy z CSIOZ sesja tematyczna „e-Zdrowie publiczne dziś i jutro”.

Prowadzący sesję, Dyrektor Marcin Węgrzyniak nakreślił dotychczasowy wkład CSIOZ w proces informatyzacji służby zdrowia, jak również przedstawił projekty, które są planowane do realizacji m.in.: projekt e-Krew, System Obsługi Importu Docelowego, Instrument Oceny Wniosków Inwestycyjnych w Sektorze Zdrowia czy kontynuacja Projektu P1.

W dalszej części bloku tematycznego uczestnicy konferencji mogli zapoznać się z prezentacją Zastępcy Dyrektora ds. europejskich dr inż. Kajetana Wojsyka nt. wkładu CSIOZ w przemianę systemu informacyjnego państwa. Dyrektor podkreślił szczególne znaczenie kompletności i jakości danych w systemie informacji w służbie zdrowia.

Następnie, Dyrektor Departamentu Informatyki NFZ Marcin Grabowski przybliżył projekty informatyczne realizowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, a Zastępca Dyrektora Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego Województwa Podlaskiego Mariusz Feszler zaprezentował Podlaski System Informacyjny e-Zdrowie.

Na zakończenie panelu odbyła się dyskusja z udziałem wszystkich prelegentów, którzy odpowiadali na pytania dotyczące e-usług publicznych w służbie zdrowia.

Galeria zdjęć

  • Dyrektor CSIOZ podczas wystąpienia
  • prelegenci sesji tematycznej ezdrowie publiczne dziś i jutro 1
  • prelegenci sesji tematycznej ezdrowie publiczne dziś i jutro 2

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM