Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

ala konferencyjna wypełniona uczestnikami podczas wystąpienia wiceministra zdrowia

CSIOZ na SNOMED CT Expo 2017 w Bratysławie

W dniach 15-20 października polska delegacja, w skład której wchodzili m.in. przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia oraz Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, uczestniczyła w międzynarodowym wydarzeniu organizowanym przez SNOMED International w Bratysławie.  

Podczas wydarzenia odbywały się liczne spotkania dot. klasyfikacji SNOMED CT czyli, systemu terminologii klinicznej przeznaczonego do opisywania danych pacjenta dla celów klinicznych.

Dyrektor CSIOZ Marcin Węgrzyniak, jako przewodniczący Zgromadzenia ogólnego (General Assembly) uczestniczył w SNOMED International Business Meeting, gdzie zaprezentował strategię e-Zdrowia w Polsce oraz omówił najważniejsze projekty w zakresie informatyzacji służby zdrowia. Ponadto w ramach wspólnego panelu dot. interoperacyjności w Europie, dyrektor CSIOZ przedstawił podejście do interoperacyjności semantycznej w Polsce oraz omówił rozwiązania/klasyfikacje medyczne już wdrożone (ICD-9 PL, ICD-10) oraz planowane do wdrożenia (ICNP, ICF, SNOMED CT).

18 października odbyło się spotkanie w Narodowym Centrum Informacji Zdrowotnych w Bratysławie (National Health Information Center-NHIC) - słowackim odpowiedniku CSIOZ. W spotkaniu udział wziął Pan Marek Tombarkiewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia. W trakcie spotkania zostały omówione kwestie dot. e-Recepty, karty specjalisty medycznego oraz strategii e-Zdrowia na Słowacji.

Wydarzeniom towarzyszyło również SNOMED CT Expo w trakcie którego przedstawiciele CSIOZ prezentowali rozwiązania w zakresie e-Zdrowia w Polsce.

Galeria zdjęć

  • sala konferencyjna wypełniona uczestnikami podczas wystąpienia wiceministra zdrowia
  • dyrektor CSIOZ wypowiada się podczas Snomed International Business Meetings
  • pięciu prelegentów siedzi na wysokich krzesłach na scenie podczas panelu
  • dyrektor CSIOZ, wiceminister zdrowia oraz przedstawiciele strony słowackiej na wspólnym zdjęciu na tle ścianki wystawienniczej

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Podłączenie do ZSMOPL