Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

CSIOZ partnerem merytorycznym konferencji „Forum e-Zdrowia”

W dniach 15-16 września br. w Sopocie odbędzie się konferencja „ Forum e-Zdrowia. Strategiczne wyzwania i standardy interoperacyjności systemów informacyjnych w ochronie zdrowia.”

Konferencja poświęcona jest zagadnieniom z obszaru e-Zdrowia, szczególnie kwestiom dotyczącym współdziałania między wieloma podmiotami tworzącymi system ochrony zdrowia.

Centrum jako partner merytoryczny konferencji zaprezentuje m.in. aktualny status prac w obszarze e-Zdrowia, oraz omówi kwestie standaryzacji i interoperacyjności dokumentów elektronicznych, w odniesieniu do opracowanej przez CSIOZ Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

Konferencja  organizowana jest przez Gdański Uniwersytet Medyczny Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia, Integrating the Healthcare Enterprise (IHE) oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych (PTZP).

Więcej informacji o wydarzeniu na stronie www.forumezdrowia.pl 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM