Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

CSIOZ podczas Forum e-zdrowia o sile współpracy i nowych technologiach

Sukces projektu e-zdrowia, w szczególności e-recepty, oparty jest na sposobie działania jaki wdrożyliśmy w CSIOZ. Przygotowaliśmy platformę centralną  przetwarzania i dystrybucji danych. Trzeba jednak pamiętać, że środowisko  e-recepty, to praca przede wszystkim dostawców. To oni przecież zbudowali, zmienili systemy gabinetowe czy apteczne. – mówił podczas dyskusji podsumowującej „Forum e-zdrowia” w Sopocie Bartłomiej Wnuk, dyrektor CSIOZ. – Z pewnością naszą zasługą jest skuteczna koordynacja całego projektu. Tak by mógł się on po prostu wydarzyć - dodał.

Bartłomiej Wnuk wyraził przekonanie, że takie podejście, zaczerpnięte z komercyjnego rynku realizacji projektów jest skuteczne. – To jest właściwy kierunek. Zbudowaliśmy zespół, który rozumie potrzeby pacjentów, lekarzy, farmaceutów. Potrafi te potrzeby prawidłowo opisać, skomunikować przekazując różnym podmiotom, organom i organizacjom w taki sposób, by cały system mógł zadziałać, by projekty były możliwe do zrealizowania - mówił.

Wielu dostawców rozwiązań, wiele podmiotów rozumie, że we współpracy, a nie ciągłej konkurencji  jest siła. Właśnie to, że dostawcy współpracowali i z nami, i pomiędzy sobą, wymieniali się doświadczeniami spowodowało, że osiągnęliśmy wymierny sukces – podkreślił Bartłomiej Wnuk.

W Forum e-Zdrowia w Sopocie organizowanym przez Gdański Uniwersytet Medyczny, Centrum Zintegrowanej Opieki i e-Zdrowia oraz Polskie Towarzystwo Programów Zdrowotnych, wzięło udział  ponad stu prelegentów i panelistów – ekspertów ochrony zdrowia z Polski i z zagranicy. Wiodącym tematem tegorocznej edycji była cyfrowa transformacja i globalizacja opieki zdrowotnej, a także wyzwania i zadania, przed jakimi stoi system ochrony zdrowia w Polsce.

CSIOZ był partnerem merytorycznym konferencji i gospodarzem jednego z paneli dyskusyjnych – „CSIOZ – Technologie w służbie e-zdrowia”. Poprowadziła go Aneta Kulma, zastępca dyrektora CSIOZ. Jego uczestnicy starali się odpowiedzieć na pytanie o rolę jaką odgrywają obecnie nowoczesne technologie oraz jakie rysują się wyzwania przed obszarem ochrony zdrowia w dobie ich intensywnego rozwoju.

Podczas dyskusji eksperci podkreślali znaczenie technologii Big data, Artificial Inteligence, mHealth, czy rozwiązań chmurowych. Ich stosowanie w obszarze e-zdrowia to dzisiaj konieczność. Tylko dzięki nim CSIOZ może gromadzić, przetwarzać i udostępniać coraz obszerniejsze zasoby danych z obszaru zdrowia – argumentowano. 

Partnerzy CSIOZ bardzo wysoko ocenili zmiany w podejściu do zarządzania realizowanymi przez Centrum projektami i efekty tej pracy z ostatnich dwóch lat.

Podczas sesji – przeglądu realizowanych w Polsce projektów e-zdrowia, Marcin Zieliński,  Kierownik Wydziału Rozwoju Systemów Teleinformatycznych CSIOZ opowiedział o roli CSIOZ jako Krajowego Punktu Kontaktowego do spraw transgranicznej opieki zdrowotnej (KPK) i o e-recepcie transgranicznej.

Pierwszego dnia konferencji Andrzej Sarnowski, Kierownik Wydziału Rozwoju Systemu P1 opowiedział o tym jak e-recepta może wspomóc nowoczesną opiekę farmaceutyczną. Z kolei Justyna Pancerow, Kierownik Wydziału Wdrożeń Systemu P1 podsumowała efekty projektu e-zdrowie. Była ku temu doskonała okazja. W całej Polsce lekarze wystawili już 10 milionów e-recept.

Galeria zdjęć

Dyrektor CSIOZ Bartłomiej Wnuk przemawiający na konferencji Forum e-Zdrowia
Uczestnicy panelu dyskusyjnego

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM