Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

CSIOZ podpisało ugodę w sprawie umowy z fazy I projektu P1

14 maja 2018 Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) podpisało z Sygnity ugodę w sprawie projektu P1, co zamyka finalnie kwestie sporne między stronami.

2 maja 2018 podpisane zostało porozumienie kończące spór dotyczący wzajemnych roszczeń stron w ramach realizacji fazy I projektu P1 "Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych".

W ślad za porozumieniem, 14 maja 2018 została zawarta przez strony ugoda przed sądem.
Na mocy ugody CSIOZ pozyskało produkty oraz materiały szkoleniowe, dodatkowo Sygnity S.A. zrealizuje na rzecz CSIOZ prace, które przyczynią się do szybszego wdrożenia analitycznych funkcjonalności w projekcie P1.

 

 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Podłączenie do ZSMOPL