Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Uczestnicy szkolenia przy strole, w dolnym rogu logo CSIOZ Akademia.

CSIOZ podpowie jak korzystać z e-zdrowia

- Poprawa jakości świadczonych usług medycznych poprzez zapoznanie i przeszkolenie pracowników podmiotów leczniczych z podstawowymi terminami i procesami związanymi z wystawianiem, prowadzeniem i wymianą Elektronicznej Dokumentacji Medycznej – to główny cel nowego projektu szkoleniowego, którego realizację w najbliższym czasie zapowiedziało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Projekt współfinansowany będzie przez Unię Europejską ze Środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój. CSIOZ podpisał w tej sprawie porozumienie z Ministerstwem Zdrowia.

Inicjatywa koncentrowała się będzie  na prezentacji gotowych rozwiązań i narzędzi wdrażanych w ramach zaawansowanego procesu informatyzacji systemu ochrony zdrowia w Polsce. Uwzględnia ona produkty projektu „Elektroniczna platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach  Medycznych” (P1) takie jak:

  • e-recepta,
  • e-skierowanie,
  • Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - EDM,
  • Internetowe Konto Pacjenta - IKP.

Celem bezpłatnych szkoleń kierowanych do pracowników podmiotów leczniczych (szpitali, POZ-ów) posiadających aktualny kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia, będzie poprawa jakości udzielanych przez te podmioty świadczeń, poprzez wzrost kompetencji oraz wiedzy pracowników w zakresie tworzenia EDM, w tym również e-recepty i e-skierowania.

Informacje na temat terminów szkoleń i ich tematyki będą sukcesywnie publikowane na stronie głównej CSIOZ www.csioz.gov.pl.

Galeria zdjęć

Uczestnicy szkolenia przy strole, w dolnym rogu logo CSIOZ Akademia.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM