Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

CSIOZ popiera wniosek o powołanie polskiej organizacji krajowej HL7

Z inicjatywy Polskiej Izby Informatyki Medycznej (PIIM), przy poparciu Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia i Stowarzyszenia Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego (STORM) przygotowano i złożono w HL7 International formalny wniosek w sprawie powołania polskiej organizacji krajowej HL7.

Celem powołania nowej organizacji jest ułatwienie producentom i użytkownikom oprogramowania współpracy z organizacją HL7 International oraz koordynacja działań w zakresie promowania i wdrażania standardów HL7 w Polsce.

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia jest członkiem organizacyjnym HL7 International od 2013 roku.  Opracowywane i publikowane przez Centrum reguły tworzenia elektronicznej dokumentacji medycznej zakładają, że postać elektroniczna dokumentu medycznego w Polsce będzie zgodna ze standardem HL7 CDA, a specyfikacją techniczną tych reguł i formatów jest Polska Implementacja Krajowa HL7 CDA.

W skład grupy inicjatywnej wchodzą reprezentanci różnych środowisk zainteresowanych wdrażaniem standardów interoperacyjności w ochronie zdrowia, w tym: iEHR.eu, Polska Izba Informatyki Medycznej, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Stowarzyszenie Twórców Oprogramowania Rynku Medycznego, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Pentacomp Systemy Informatyczne SA, Mazowieckie Centrum Reumatologii i Osteoporozy.

Osoby zainteresowane tą inicjatywą proszone są o zgłaszanie się do Romana Radomskiego z Polskiej Izby Informatyki Medycznej na adres biuro@piim.org.pl.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM