Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Dwa nowe Rejestry na Platformie Rejestrów Medycznych

1 sierpnia br. udostępniliśmy dwa nowe Rejestry, które są dostępne na Platformie Rejestrów Medycznych.

Rejestr Jednostek Współpracujących z systemem Państwowe Ratownictwo Medyczne (RJWPRM), który zawiera funkcjonalności wspierające obsługę: złożenia wniosku o wpisanie do rejestru przez jednostkę wprowadzaną na wniosek, procesu weryfikacji danych Jednostek Wspierających oraz procesów udostępniania danych jednostek w celu realizacji działań związanych z obsługą sytuacji kryzysowych i zdarzeń medycznych wymagających użycia dodatkowych sił i środków.

Rejestr Państwowego Ratownictwa Medycznego (RPRM), który udostępnia wojewodom możliwość prowadzenia w postaci elektronicznej w systemie ogólnopolskim wymaganych ewidencji na potrzeby systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne w zakresie ewidencji centrów urazowych, centrów urazowych dla dzieci i jednostek organizacyjnych szpitali wyspecjalizowanych w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych niezbędnych dla ratownictwa medycznego w postaci elektronicznej oraz ewidencji jednostek systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne.

Od tej chwili Rejestry będą zasilane w dane przez jednostki współpracujące z Państwowym Ratownictwem Medycznym.

Dane kontaktowe administratora technicznego RJWPRM oraz RPRM

Pomoc świadczymy w dni robocze w godz. 9.00 - 15.00

  • Telefon Kontaktowy: 22 597-09-76
  • Telefon Kontaktowy: 22 492-50-05
  • E-mail: rjwprm@csioz.gov.pl

Podręczniki dla ww. systemów są dostępne w zakładce Nasze Systemy.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM