Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

E-skierowanie – kolejna funkcjonalność systemu P1

E-skierowanie, obok e-recepty, stanowi jedną z kluczowych e-usług wdrażanych w ramach procesu informatyzacji sektora ochrony zdrowia w Polsce.

16 października br. rozpoczął się pilotaż e-skierowania. Obecnie trwa podłączanie podmiotów leczniczych do systemu oraz testy. Docelowo pilotaż e-skierowania przeprowadzony zostanie w około 200 placówkach. W pierwszej kolejności zakres wdrożenia obejmie e-skierowania na usługi medycyny sportowej oraz tomografii komputerowej. Katalog usług będzie systematycznie rozszerzany.

Korzyści dla pacjenta:

 • pacjenci nie będą musieli dostarczać skierowania do placówki medycznej w wersji papierowej osobiście – wystarczy telefon i zdalna rejestracja,
 • zostanie rozwiązany problem nieczytelności skierowań, który w chwili obecnej często oznacza ponowny kontakt pacjenta z lekarzem,
 • zostanie wyeliminowane ryzyko zgubienia skierowania,
 • pacjent będzie miał wgląd do wystawionych e-skierowań poprzez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na stronie www.pacjent.gov.pl

Korzyści dla pracownika medycznego:

 • zostanie rozwiązany problem nieczytelności skierowań i konieczności wystawiania ponownych,
 • na etapie zapisu system P1 będzie weryfikował poprawność e-skierowania,
  lekarz będzie miał więcej czasu dla pacjenta.

Jak zrealizować e-skierowanie?

Pracownik medyczny wystawia i cyfrowo podpisuje e-skierowanie. System P1 weryfikuje poprawność e-skierowania, zapisuje je i generuje dane dostępowe: kod i klucz dostępowy. 

Jeśli pacjent:

 • posiada IKP, otrzymuje dane dostępowe w wybranej przez siebie formie: SMS (z kodem) lub e-mail (z kodem i kluczem),
 • nie posiada IKP, otrzymuje: wydruk informacyjny zawierający kod i klucz.
   

Po otrzymaniu danych dostępowych pacjent sam wybiera placówkę, w której dane świadczenie medyczne ma być zrealizowane (placówka musi brać udział w pilotażu). Następnie pacjent kontaktuje się z wybraną placówką i podaje dane dostępowe: kod (z numerem PESEL) lub klucz. Placówka przesyła otrzymane dane do systemu P1. System weryfikuje otrzymane dane. W przypadku pozytywnej weryfikacji pacjent zostaje zapisany na wizytę.  

Pilotaż potrwa do połowy 2019 roku. Elektroniczne skierowanie będzie obowiązywać w całym kraju od 1 stycznia 2021 roku.

Terminy wdrożenia e-skierowania:

 • I etap (pilotaż) – od 16.10.2018 r. do 30.06.2019 r.,
 • II etap:
  -  do 31.12.2019 r. – podłączenie wszystkich systemów usługodawców do platformy P1,
  - od 01.07.2019 r. do 31.12.2020 r. – wdrożenie ogólnokrajowe,
  - od 01.01.2021 r. – obowiązek wystawiania e-skierowań.

 

Kod dostępu to 4-cyfrowy numer wskazany na wydruku informacyjnym lub otrzymany w wiadomości SMS. Razem z numerem PESEL pozwala na zapisanie się na dane świadczenie medyczne.

Klucz skierowania to numer jednoznacznie identyfikujący i autoryzujący dostęp do dokumentu. Numer znajduje się pod kodem kreskowym i składa się z 44 znaków. Jeśli placówka realizująca e-skierowanie posiada czytnik kodów kreskowych, to może wykorzystać ten klucz. Na wydruku informacyjnym oraz w potwierdzeniu przesłanym e-mailem są zawarte zarówno kod jak i klucz.

Internetowe Konto Pacjenta to serwis zawierający informacje na temat historii leczenia pacjenta, historii zrealizowanych e-recept oraz e-skierowań. Docelowo ma także zawierać Elektroniczną Dokumentację Medyczną.

 

 

 

Wydruk informacyjny to potwierdzenie wystawienia e-skierowania dla osób, które nie posiadają Internetowego Konta Pacjenta. Drukowane jest w placówce wystawiającej skierowanie. Poniżej przykładowy wygląd wydruku informacyjnego (wygląd może się różnić w zależności od stosowanego przez podmiot leczniczy oprogramowania).

 

 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM