Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

E-zdrowie: korzyści, wyzwania, strategia informatyzacji - raport

Raport jest próbą podsumowania wdrożonych etapów informatyzacji sektora zdrowia.

W publikacji zebrano opinie wszystkich interesariuszy - przedstawicieli organizacji pacjentów, środowiska medycznego oraz farmaceutycznego. Nie zabrakło też głosu kadry zarządzającej w placówkach medycznych i managerów IT, a także przedstawicieli instytucji publicznych. Na e-zdrowie patrzymy w kontekście wyzwań i szans, przed którymi stoi dziś system ochrony zdrowia w Polsce.

Pełny raport znajduje się w linku poniżej:

https://tiny.pl/t1l7b 

Spis treści:

Narzędzia e-zdrowia są stale ulepszanie................................................................ 4

Pacjenci doceniają korzyści z informatyzacji ochrony zdrowia................................ 7

Działania w kierunku podniesienia jakości opieki nad chorymi................................ 9

Procesu cyfryzacji nie da się już zatrzymać............................................................. 9

Nie szukamy innowacyjnych rozwiązań IT - tworzymy je sami................................ 10

Witajcie w erze popularyzacji e-zdrowia.................................................................. 12

Dobre przygotowanie lekarzy i pielęgniarek od nowego systemu........................... 13

Informacja wsparciem w każdym procesie decyzyjnym.......................................... 16 

Usprawnienie pracy aptek i poprawa bezpieczeństwa pacjentów........................... 19

Prywatni świadczeniodawcy chętnie sięgają po innowacyjne koncepcje................ 22

Rozwiązania teleinformatyczne poprawiają ciągłość i jakość opieki zdrowotnej..... 24

Powstają zintegrowane fundamenty e-zdrowia....................................................... 26 

 

 

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM