Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Elektroniczna Platforma Logowania Ochrony Zdrowia – EPLOZ

W związku z wycofaniem przez firmy technologiczne wsparcia dla dotychczas wykorzystywanych protokołów szyfrowania TLS 1.0 i TLS 1.1 na rzecz nowego protokołu TLS 1.2 wystąpiły utrudnienia w korzystaniu z platformy P2SA, która obecnie stanowi narzędzie służące uwierzytelnianiu dostępu do systemów i rejestrów.

Po aktualizacji do nowej wersji przeglądarki, przy próbie otwarcia platformy P2SA pojawia się komunikat o treści: „Nie udało się nawiązać bezpiecznego połączenia”. Pojawienie się komunikatu spowodowane jest, faktem, że wszystkie główne przeglądarki internetowe – Apple Safari, Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge i Internet Explorer – w trakcie aktualizacji do nowej wersji domyślnie wyłączają obsługę protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1.

W takim przypadku użytkownik, aby móc dalej korzystać z platformy P2SA, powinien włączyć obsługę protokołów TLS 1.0 i TLS 1.1. W większości przypadków przeglądarka wyśle komunikat o błędzie zawierający przycisk „Włącz TLS 1.0 i 1.1”, który umożliwi użytkownikowi włączenie wymaganego protokołu i dalsze korzystanie z platformy P2SA.

W reakcji na zaistniałą sytuację Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) rozpoczęło proces wdrażania Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia (EPLOZ), nowego rozwiązania służącego uwierzytelnianiu dostępu do rejestrów i systemów.

Proces przenoszenia uwierzytelniania dostępu do systemów i rejestrów na EPLOZ przebiegał będzie stopniowo. Wynika to z konieczności zachowania ciągłości dostępu do kilkunastu utrzymywanych przez CSIOZ systemów dziedzinowych oraz rejestrów.

Pierwszym systemem, do którego użytkownicy będą mogli zalogować się za pośrednictwem EPLOZ będzie System Ewidencji Zasobów Ochrony Zdrowia (SEZOZ). Planowany termin uruchomienia aplikacji dla tego systemu to marzec bieżącego roku.

Do czasu pełnego zakończenia procesu przenoszenia na nową platformę EPLOZ uwierzytelniania dostępu dla wszystkich systemów i rejestrów, dla użytkowników posiadających konta w więcej niż jednym systemie/rejestrze może wystąpić konieczność logowania się zarówno w dotychczas przyjęty sposób (poprzez platformę P2SA) jak również z wykorzystaniem nowego rozwiązania Elektronicznej Platformy Logowania Ochrony Zdrowia.

Informujemy jednocześnie, że CSIOZ dokłada wszelkich starań, żeby proces zmiany sytemu logowania przebiegł sprawnie i zakończył się jak najszybciej. Podejmuje dodatkowe działania komunikacyjne dotyczące szczegółów przenoszenia uwierzytelniania dostępu na EPLOZ dla poszczególnych systemów/rejestrów. Do użytkowników systemów/rejestrów z wyprzedzeniem wysyłane zostaną komunikaty o planowanych terminach przeniesienia wraz z dodatkowymi informacjami. Ponadto w miarę przenoszenia kolejnych systemów/rejestrów na EPLOZ, również na stronie CSIOZ publikowane będą odpowiednie komunikaty.

W przypadku pytań bądź wątpliwości prosimy o kontakt z naszą infolinią techniczną pod nr 19 457.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM