Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

uczestnicy spotkania w trakcie słuchania prelegenta

Inauguracyjne spotkanie Zespołu ekspertów zawodów medycznych

W dniu 15 kwietnia 2016 r. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu ekspertów zawodów medycznych.

Do Zespołu zaproszeni zostali przedstawiciele zawodów medycznych - Naczelnej Rady Lekarskiej, Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, Naczelnej Rady Aptekarskiej, Krajowej Izby Diagnostów Laboratoryjnych.

Na inaugurującym spotkaniu Zespołu, zapoznano jego uczestników z dotychczasowymi działaniami oraz projektami zrealizowanymi przez CSIOZ. Uczestnikom spotkania przedstawiony został także zakres funkcjonalny realizowanego Projektu P1.

Szeroko omówiono zagadnienia związane z trwającym procesem informatyzacji rejestrów medycznych oraz wdrożeniem dostarczonych w ramach Projektu P4 systemów dziedzinowych, w tym przede wszystkim Systemu Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych

Członkowie Zespołu zapoznani zostali również z możliwościami w zakresie uwierzytelniania i podpisu w środowisku cyfrowym w odniesieniu do unijnego rozporządzenia eIDAS.

Do głównych zadań Zespołu należy opiniowanie i konsultowanie projektów informatycznych realizowanych przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia szczególnie w zakresie dotyczącym pracowników medycznych oraz przygotowywanie rekomendacji w zakresie rozwoju e-Zdrowia.

Galeria zdjęć

Zastępca dyrektora wita uczestników
Zespół ekspertów
zespół CSIOZ podczas spotkania
przedstawiciele Naczelnej Rady Lekarskiej

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM