Informacja o danych osobowych zbieranych w Systemie Monitorowania Kształcenia

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia informuje, że dane gromadzone w Systemie Monitorowania Kształcenia (SMK) przetwarzane są w celu i w zakresie realizacji zadań ustawowych, w szczególności umożliwienia podmiotom zaangażowanym w proces kształcenia podyplomowego kadr medycznych skuteczną organizację, planowanie i monitorowanie tego procesu.
Na podstawie danych zbieranych w systemie prowadzone są również analizy dotyczące zapotrzebowania w zakresie kadr medycznych w systemie służby zdrowia oraz oceniana jest jakość i skuteczność kształcenia.

Zgodnie z art. 30 ust. 3 i 4 ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia administratorem danych przetwarzanych w SMK, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, jest minister zdrowia (adres siedziby: ul. Miodowa 15, 00-952 Warszawa) natomiast administratorem systemu, tj. podmiotem odpowiedzialnym za techniczno-organizacyjną obsługę SMK jest Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (adres siedziby: ul. Stanisława Dubois 5A, 00-184 Warszawa).

CSIOZ informuje, że posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych osobowych a także do żądania ich :

  • uzupełnienia,
  • uaktualnienia,
  • sprostowania,
  • czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub usunięcia,

jeżeli są one niekompletne, nieaktualne lub nieprawdziwe.

Podanie danych osobowych do systemu SMK jest dobrowolne.

Podstawa prawna publikowanej informacji: art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015, poz. 2135 ze zm.).

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM