Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Informacja o rekomendacji Rady ds. Interoperacyjności w zakresie wyboru Profili IHE z dnia 20 czerwca 2018 r.

Rada ds. Interoperacyjności, podczas posiedzenia w dniu 24 lipca 2018 przyjęła rekomendację dotyczącą wykorzystania wybranych Profili IHE w Systemie P1 oraz w innych systemach wspierających wymianę dokumentów medycznych w postaci elektronicznej, w szczególności w Platformach Regionalnych i w systemach usługodawców.

Celem rekomendacji jest przekazanie interesariuszom obszaru ochrony zdrowia wskazań w zakresie interoperacyjności systemów teleinformatycznych, których stosowanie usprawni elektroniczną wymianę informacji medycznych w Polsce. Wykorzystanie do tego celu standardów interoperacyjności zapewni wspólne podstawy komunikacji systemów zarówno na poziomie centralnym, regionalnym jak i lokalnym. Przyjęta rekomendacja dotycząca wykorzystania Profili IHE jest kolejnym krokiem, po stworzeniu Polskiej Implementacji Krajowej HL7CDA, implementacji Profilu IHE PRE i DIS w ramach e-recepty, na drodze tworzenia krajowego ekosystemu e-zdrowia.

 

        

Rada ds. Interoperacyjności jest organem doradczo-opiniodawczym Dyrektora Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia. Zadaniem Rady jest rekomendowanie standardów interoperacyjności na poziomie technicznym, semantycznym czy organizacyjnym. Ponadto Rada wskazuje kierunki zmian regulacyjnych w zakresie niezbędnym dla osiągnięcia interoperacyjności legislacyjnej. W skład Rady wchodzą przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia: przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych oraz dostawcy oprogramowania i regulatorzy wraz z NFZ.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM