Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Dyrektor CSIOZ podczas spotkania z przedstawicielami naczelnych rad samorządów zawodowych zawodów medycznych 4

Informacja o spotkaniu z przedstawicielami samorządów zawodów medycznych

W dniu 17 listopada br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Dyrektora CSIOZ z Prezesami Naczelnych Rad samorządów zawodowych zawodów medycznych.

Celem spotkania było omówienie najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed  reprezentowanymi samorządami oraz CSIOZ. Podczas spotkania wskazano i omówiono ryzyka związane ze wspólnie realizowanymi celami. W wyniku merytorycznej dyskusji zaproszeni goście jednogłośnie uznali, że brak nowoczesnej Karty Prawa Wykonywania Zawodu stanowi niezmiennie dokuczliwy anachronizm w realizacji bieżących działań samorządów. Podkreślono, iż brak Karty Praw Wykonywania Zawodu stanowić będzie szczególne utrudnienie podczas zaplanowanego na maj 2017 r. uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

W opinii uczestników spotkania niewątpliwym, wspólnym osiągnięciem jest wyodrębnienie z krajowego projektu elektronicznego dowodu osobistego, części funkcjonalności, które docelowo realizowane będą poprzez Kartę Prawa Wykonywania Zawodu.

Dyrektor Węgrzyniak wyraził nadzieję, na kolejne spotkania z udziałem przedstawicieli samorządów zawodowych. Spotkania te stanowić będą istotne pole do dyskusji nad rozwiązaniami informatycznymi, wspierającymi pracowników medycznych w ich codziennej pracy zawodowej.

Galeria zdjęć

  • Dyrektor CSIOZ podczas spotkania z przedstawicielami naczelnych rad samorządów zawodowych zawodów medycznych 2
  • Dyrektor CSIOZ podczas spotkania z przedstawicielami naczelnych rad samorządów zawodowych zawodów medycznych 3
  • Dyrektor CSIOZ podczas spotkania z przedstawicielami naczelnych rad samorządów zawodowych zawodów medycznych 1

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM