Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

trzy rzędy ikon na interaktywnym ekranie

Instrukcja Stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA – Wydanie 1

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia po konsultacjach Wydanie 1 Instrukcji stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

Celem instrukcji jest ułatwienie stosowania Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej. Udostępnione Wydanie 1 Instrukcji stosowania Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA zawiera m.in.:

  • Podstawowe informacje o standardzie HL7 CDA,
  • Opisy polskich szablonów i stosowanych w nich typów danych,
  • Specyfikację ustandaryzowanych dokumentów medycznych,
  • Reguły biznesowe dotyczące wytwarzania dokumentów medycznych,
  • Wyjaśnienia dotyczące Rejestru OID, węzłów OID i zasad ich stosowania,
  • Instrukcję umieszczania multimediów w dokumencie medycznym,
  • Przyjęte w Polsce zasady wersjonowania i ogólnego rozwoju standardu Elektronicznej Dokumentacji Medycznej.

Dokument w niedługim czasie będzie również dostępny do pobrania w planowanej do wydania wersji 1.1 Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM