Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Infografika z logo CSIOZ i napisem Interoperacyjność determinuje rozwój opieki zdrowotnej. Lekarz wskazujący sześciokątne ikony symboli związanych z medycyną

Interoperacyjność motorem rozwoju ochrony zdrowia

Interoperacyjność będzie głównym czynnikiem determinującym rozwój opieki medycznej w przyszłości - przewidują naukowcy. Według raportu Deloitte – „Future of Health” – w 2040 roku dzięki „radykalnie interoperacyjnym danym” opieka ta w niczym nie będzie już przypominała tej, którą znamy obecnie. W Polsce nad upowszechnieniem standardów w tym zakresie – pod auspicjami CSIOZ – pracuje Rada ds. Interoperacyjności.

Współdzielenie informacji

Interoperacyjność w informatyzacji zdrowia oznacza zdolność różnych podmiotów oraz używanych przez nie systemów teleinformatycznych i rejestrów m. in. do współdzielenia informacji.

Rada ds. Interoperacyjności, jako organ doradczy Dyrektora CSIOZ rekomenduje standardy na poziomie technicznym, semantycznym, organizacyjnym oraz wskazuje kierunki zmian systemu prawnego oraz strategii systemu ochrony zdrowia. W jej skład wchodzą przedstawiciele wszystkich interesariuszy systemu ochrony zdrowia: przedstawiciele samorządów zawodowych, organizacji pozarządowych, dostawcy oprogramowania, regulatorzy wraz z NFZ oraz MZ.

Od 2018 roku CSIOZ należy do międzynarodowej organizacji IHE International (Integrating the Healthcare Enterprise). IHE prowadzi działalność na rzecz poprawy interoperacyjności systemów informatycznych w ochronie zdrowia. Dostarczając specyfikacji, narzędzi oraz usług dla interoperacyjności, IHE International wpływa na poprawę jakości świadczonych usług medycznych. Jako standardy wymiany informacji pomiędzy systemami wskazuje HL7 i DICOM.

W Polsce eksperci IHE przy współpracy CSIOZ i Rady ds. Interoperacyjności wypracowali m. in. rekomendacje implementacji Profili IHE w systemach informatycznych w obszarze ochrony zdrowia w zakresie elektronicznego skierowania (e-skierowanie) i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej (EDM).

Pacjent w centrum uwagi

Kluczową wartością, której wdrożenie ma być możliwe dzięki interoperacyjności to skupienie się wokół potrzeb pacjentów. Rekomendacje, nad którymi pracuje obecnie Zespół roboczy Rady ds. Strategii Rozwoju e-zdrowia, P1 oraz IKP, zmierzają do tego by rozwiązania z zakresu telemedycyny, sztucznej inteligencji (AI) wspierały pracowników ochrony zdrowia w realizacji tych działań. Dotyczy to także promowania działalności badawczo-rozwojowej i przedsiębiorczości w obszarze e-zdrowia, zwłaszcza w kontekście innowacyjnych start-up’ów działających w Polsce.

Ważnym działaniem odpowiadającym na potrzeby pacjentów jest również współpraca w ramach Unii Europejskiej, m.in. nad projektem zmierzającym do wprowadzenia e-recepty transgranicznej. CSIOZ jest jego aktywnym uczestnikiem. Jest szansa, że usługa ta zostanie uruchomiona jeszcze w tym roku.

Interoperacyjność łączy świat medycyny

Działania Rady ds. Interoperacyjności przy CSIOZ wpisują się w ogólnoświatowe trendy rozwoju interoperacyjności. 15 stycznia 2020 roku amerykański Departament Zdrowia i Opieki Społecznej (HHS) poddał pod publiczną dyskusję 2020-2025 Federal Health IT Strategic Plan, zgodnie z którym prawo pacjentów do kontrolowania własnego zdrowia musi obejmować prawo pełnego dostępu do własnych informacji zdrowotnych. Strategia przewiduje, że wszystkie zainteresowane strony w sektorze opieki zdrowotnej skorzystają z w pełni połączonego systemu opieki zdrowotnej, który upoważnia pacjentów, opiekunów i ich świadczeniodawców do bezpiecznego dostępu, wymiany i wykorzystywania elektronicznych informacji zdrowotnych. Ma to się odbywać za pośrednictwem portali pacjentów, aplikacji mobilnych, systemów danych pomagających monitorować i płacić za usługi opieki zdrowotnej oraz systemy IT wykorzystywane do nadzoru zdrowia publicznego i badań.

Z kolei w Wielkiej Brytanii przez ostatnie dwa lata wdrażano program Digital Innovation Hub, który ma uczynić ten kraj "domem badań opartych na danych, postępów naukowych i innowacji w opiece zdrowotnej w celu poprawy wyników pacjentów". Pogram zbudowano na bazie danych medycznych udostępnionych w ramach UK Health Data Research Alliance. Za kwotę 37,5 mln funtów ma on stymulować nową falę innowacji w ochronie zdrowia, m. in. we wczesnej diagnostyce chorób.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM