Konsultacje „Reguł tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej”

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia do konsultacji  zaktualizowany dokument pn. „Reguły tworzenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej" wraz z transformatą HL7 CDA i instruktażem stosowania.

Aktualizacja Polskiej Implementacji Krajowej HL7 CDA dotyczy dopuszczenia Elektronicznej Dokumentacji Medycznej (EDM) w postaci dokumentów HL7 CDA w formacie XML, zawierających nagłówek HL7 CDA oraz osadzoną treść dokumentu medycznego w formacie PDF lub formacie graficznym, jako alternatywę dla rozwiązań dopuszczonych w ramach obowiązujących specyfikacji.

Ponadto w ramach prac przygotowany został dodatkowy dokument w formacie HL7 CDA pozwalający na zapisywanie w ramach Polskiej Implementacji dokumentów skanowanych z formatu w postaci papierowej.

Polskojęzyczna wersja dokumentu dostępna jest pod adresem: https://www.csioz.gov.pl/fileadmin/user_upload/Konsultacje_EDM_1.1.1-pl-PL/plcda-release-1.1.1-pl-PL/plcda-html-pl-PL/index.html

Instruktaż stosowania dokumentacji w wersji 1.1.1., do konsultacji. 

Uwagi do opublikowanych materiałów należy zgłaszać w terminie do 19 stycznia 2017 r.  na adres e-mail: p1_info@csioz.gov.pl wpisując w tytule: „Aktualizacja reguł tworzenia EDM - uwagi”.

Aktualności

  • Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przekazuje wszystkim partnerom oraz współpracownikom życzenia.

  • Informujemy, że w związku z przygotowaniem do nowego okresu sprawozdawczego System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) został wyłączony. Strona będzie dostępna po zakończeniu prac, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.W przypadku potrzeby uzyskania jednostkowego sprawozdania, które złożyła Państwa jednostka, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: r.roicki@csioz.gov.

  • 30 listopada 2016 r. udostępniliśmy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ).Powstał on w ramach projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).OdbiorcyOdbiorcy systemu to: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, pacjenci, przedstawiciele medyczni.

  • Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badanie dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce, aktualne badanie dotyczy projektów realizowanych w latach 2014-2017.Na stronie http://pmresearch.pl/ankieta/ udostępniona została ankieta „Badanie czynników krytycznych sukcesu i porażek polskich projektów informatycznych”, która skierowana jest do instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji branżowych, firm i organizacji IT, które realizują lub zamawiają projekty informacyjne. Ankieta jest anonimowa.Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.Więcej informacji o badaniu: http://pmresearch.

  • 24 listopada br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zorganizowało drugi warsztat dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych w ramach rozpoczętego w tym roku cyklu z zakresu wdrażania systemów teleinformatycznych w podmiotach leczniczych.Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z projektowaniem systemów teleinformatycznych, w tym fazy cyklu życia systemu informatycznego oraz wybrane modele cyklu wytwarzania systemów. Następnie przedstawiona została kwestia architektury referencyjnej oraz metod jej tworzenia.Przeanalizowano również wybrane profile integracyjne organizacji Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), które opisują scenariusze wymiany danych tak aby były one kompatybilne i kompletne.Ponadto, pracownicy Centrum poruszyli istotne zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych i danych medycznych.

  • W związku z artykułem „Informatyzacja szpitali po polsku. Dane o naszych chorobach nie są zabezpieczane nawet hasłem” opublikowanym w dniu 23 listopada 2016 r. na portalu www.tokfm.pl oraz artykułem „GIODO powinno pójść do lekarza” opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, że stwierdzenie zawarte w powyższych artykułach iż Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie martwi się tym, że dostęp do danych medycznych pacjentów nie jest wystarczająco chroniony, nie jest prawdą.Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości i poprawę sytuacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych w dokumentacji medycznej. W 2013 r. Centrum opublikowało dokument „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców dotyczące bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”.

  • W dniu 17 listopada br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Dyrektora CSIOZ z Prezesami Naczelnych Rad samorządów zawodowych zawodów medycznych.Celem spotkania było omówienie najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed  reprezentowanymi samorządami oraz CSIOZ. Podczas spotkania wskazano i omówiono ryzyka związane ze wspólnie realizowanymi celami. W wyniku merytorycznej dyskusji zaproszeni goście jednogłośnie uznali, że brak nowoczesnej Karty Prawa Wykonywania Zawodu stanowi niezmiennie dokuczliwy anachronizm w realizacji bieżących działań samorządów. Podkreślono, iż brak Karty Praw Wykonywania Zawodu stanowić będzie szczególne utrudnienie podczas zaplanowanego na maj 2017 r. uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

  • Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II edycji „Badania stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”.Badanie przeprowadzone zostało w terminie od 2016-07-04 do 2016-08-16 w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Skierowane było do przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (obecnie zakładów leczniczych – zmiana nazwy związana ze zmianą ustawy o działalności leczniczej).

  • Ministerstwo Zdrowia zaprasza podmioty składające wnioski refundacyjne do wzięcia udziału w testach funkcjonalnych Systemu Obsługi List Refundacyjnych (SOLR).

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM