znak graficzny Projektu P3

Kursy e-learningowe z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Przypominamy, że na platformie e-learningowej Projektu P3 (http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/) dostępne są bezpłatne kursy z zakresu technologii informacyjno-komunikacyjnych w obszarze ochrony zdrowia.

Interaktywne kursy specjalistyczne, w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej.

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmują one swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

 • elektroniczna karta pacjenta,
 • historia leczenia pacjenta,
 • terminarz, grafik dyżurów,
 • systemy telemedyczne,
 • interoperacyjność systemów EDM,
 • systemy kodowania,
 • ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czy przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów.

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały szkoleniowe w formie podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Zapraszamy do korzystania z platformy e-learningowej oraz materiałów udostępnionych pod adresem: http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/ . Ze wszystkich zasobów platformy można korzystać do dnia 2018-06-30.

Platforma została zrealizowana w ramach Projektu P3 „Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT.”

Aktualności

 • Proces podłączenia do Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) podzielony jest na 2 etapy: ) weryfikacja na środowisku ewaluacyjnym; ) praca na środowisku produkcyjnym. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia (CSIOZ) w celu umożliwienia podmiotom raportującym weryfikacji poprawności wysyłanych komunikatów, udostępnia środowisko ewaluacyjne Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi pod adresem: https://ewa-zsmopl.ezdrowie.gov.pl/ Sposób podłączenia systemów lokalnych do ZSMOPL na środowisku ewaluacyjnym oraz uzyskania certyfikatu, opisuje dokument "Procedura nadawania uprawnień na środowisku ewaluacyjnym ZSMOPL" oraz „Procedura uzyskania certyfikatu do ZSMOPL na potrzeby ewaluacji” (dn. 2017-01-31 zaktualizowano procedurę uzyskania certyfikatu).

 • Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia przekazuje wszystkim partnerom oraz współpracownikom życzenia.

 • Informujemy, że w związku z przygotowaniem do nowego okresu sprawozdawczego System Statystyki w Ochronie Zdrowia (SSOZ) został wyłączony. Strona będzie dostępna po zakończeniu prac, o czym poinformujemy oddzielnym komunikatem.W przypadku potrzeby uzyskania jednostkowego sprawozdania, które złożyła Państwa jednostka, prosimy o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail: r.roicki@csioz.gov.

 • 30 listopada 2016 r. udostępniliśmy System Monitorowania Zagrożeń (SMZ).Powstał on w ramach projektu pn. „Dziedzinowe systemy teleinformatyczne systemu informacji w ochronie zdrowia” (P4).OdbiorcyOdbiorcy systemu to: Państwowa Inspekcja Sanitarna, Główny Inspektorat Sanitarny, Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego, pacjenci, przedstawiciele medyczni.

 • Polskie Towarzystwo Informatyczne wznawia badanie dotyczące stanu realizacji projektów informacyjnych w Polsce, aktualne badanie dotyczy projektów realizowanych w latach 2014-2017.Na stronie http://pmresearch.pl/ankieta/ udostępniona została ankieta „Badanie czynników krytycznych sukcesu i porażek polskich projektów informatycznych”, która skierowana jest do instytucji rządowych i samorządowych oraz organizacji branżowych, firm i organizacji IT, które realizują lub zamawiają projekty informacyjne. Ankieta jest anonimowa.Zachęcamy do wzięcia udziału w badaniu.Więcej informacji o badaniu: http://pmresearch.

 • 24 listopada br. Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia zorganizowało drugi warsztat dla pracowników działów IT podmiotów leczniczych w ramach rozpoczętego w tym roku cyklu z zakresu wdrażania systemów teleinformatycznych w podmiotach leczniczych.Podczas spotkania omówione zostały zagadnienia związane z projektowaniem systemów teleinformatycznych, w tym fazy cyklu życia systemu informatycznego oraz wybrane modele cyklu wytwarzania systemów. Następnie przedstawiona została kwestia architektury referencyjnej oraz metod jej tworzenia.Przeanalizowano również wybrane profile integracyjne organizacji Integrating the Healthcare Enterprise (IHE), które opisują scenariusze wymiany danych tak aby były one kompatybilne i kompletne.Ponadto, pracownicy Centrum poruszyli istotne zagadnienia związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji oraz ochroną danych osobowych i danych medycznych.

 • W związku z artykułem „Informatyzacja szpitali po polsku. Dane o naszych chorobach nie są zabezpieczane nawet hasłem” opublikowanym w dniu 23 listopada 2016 r. na portalu www.tokfm.pl oraz artykułem „GIODO powinno pójść do lekarza” opublikowanym w Dzienniku Gazecie Prawnej wyjaśniamy, że stwierdzenie zawarte w powyższych artykułach iż Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia nie martwi się tym, że dostęp do danych medycznych pacjentów nie jest wystarczająco chroniony, nie jest prawdą.Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia prowadzi szereg działań mających na celu zwiększenie świadomości i poprawę sytuacji związanej z bezpieczeństwem i ochroną danych osobowych w dokumentacji medycznej. W 2013 r. Centrum opublikowało dokument „Wytyczne, zasady i rekomendacje dla usługodawców dotyczące bezpiecznego przetwarzania elektronicznej dokumentacji medycznej”.

 • W dniu 17 listopada br. w siedzibie Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia odbyło się kolejne spotkanie Dyrektora CSIOZ z Prezesami Naczelnych Rad samorządów zawodowych zawodów medycznych.Celem spotkania było omówienie najważniejszych wyzwań stojących obecnie przed  reprezentowanymi samorządami oraz CSIOZ. Podczas spotkania wskazano i omówiono ryzyka związane ze wspólnie realizowanymi celami. W wyniku merytorycznej dyskusji zaproszeni goście jednogłośnie uznali, że brak nowoczesnej Karty Prawa Wykonywania Zawodu stanowi niezmiennie dokuczliwy anachronizm w realizacji bieżących działań samorządów. Podkreślono, iż brak Karty Praw Wykonywania Zawodu stanowić będzie szczególne utrudnienie podczas zaplanowanego na maj 2017 r. uruchomienia Systemu Monitorowania Kształcenia dla lekarzy, lekarzy dentystów, pielęgniarek i położnych.

 • Zapraszamy do zapoznania się z wynikami II edycji „Badania stopnia przygotowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą do obowiązków wynikających z ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia”.Badanie przeprowadzone zostało w terminie od 2016-07-04 do 2016-08-16 w Systemie Statystyki w Ochronie Zdrowia. Skierowane było do przedsiębiorstw podmiotów leczniczych (obecnie zakładów leczniczych – zmiana nazwy związana ze zmianą ustawy o działalności leczniczej).

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM