Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

logo ezdrowie P3

Kursy e-learningowe z nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych

Interaktywne kursy specjalistyczne, które w prosty i przystępny sposób umożliwiają poszerzanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności związanych z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych w codziennej pracy zawodowej są dostępne na platformie e-learningowej.

Platforma jest efektem realizacji zakończonego projektu systemowego " Poprawa jakości zarządzania w ochronie zdrowia poprzez popularyzację wiedzy na temat technologii ICT". 

Udostępnione na platformie e-learningowej ćwiczenia mają formę szkoleń elektronicznych, obejmują one  swoim zakresem następujące zagadnienia tematyczne:

  • elektroniczna karta pacjenta,
  • historia leczenia pacjenta,
  • terminarz, grafik dyżurów,
  • systemy telemedyczne,
  • interoperacyjność systemów EDM,
  • systemy kodowania,
  • ewidencja wywiadów, badań fizykalnych pacjenta i obserwacji lekarskich oraz ewidencja rozpoznań i danych wypisowych.

Dodatkowo, istnieje możliwość przećwiczenia umiejętności m.in. w zakresie dodawania pacjenta do rejestru pacjentów, weryfikacji uprawnień świadczeniobiorców, czy przeglądania listy zaplanowanych wizyt oraz listy pacjentów. 

Na platformie e-learningowej dostępne są również materiały niezbędne do nabycia wiedzy, w formie  podręczników oraz prezentacji multimedialnych. Ponadto, po wykonaniu wszystkich ćwiczeń, możliwe jest przystąpienie do testu weryfikującego, którego pozytywny wynik skutkuje uzyskaniem elektronicznego certyfikatu ukończenia szkolenia.

Ze wszystkich zasobów platformy można korzystać w sposób całkowicie bezpłatny  do dnia 2018-06-30.

Zapraszamy do udziału w kolejnych projektach i serdecznie zachęcamy  do korzystania z platformy e-learningowej znajdującej się pod adresem:

http://kompetencjecyfrowe.csioz.gov.pl/ .

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM