Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

NOWA APLIKACJA POZWALAJĄCA NA WERYFIKACJĘ ADRESU I WYGENEROWANIE TZW. ADRESU UNIWERSALNEGO

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wspólnie z Ministerstwem Cyfryzacji przygotowało wstępną wersję aplikacji pozwalającej na weryfikację adresu oraz wygenerowanie tzw. Adresu Uniwersalnego, która obecnie jest na ostatnim etapie budowy oraz sprawdzenia działania.

Szanowni Państwo,

Celem działania aplikacji jest doprowadzenie do sytuacji, w której dane będą pochodziły z jednoznacznie określonych źródeł i w razie jakichkolwiek błędów możliwa będzie natychmiastowa ich korekta.

Aplikacja znajduje się pod linkiem: www.itia.pl/adres

Zwracamy się do Państwa z uprzejmą prośbą o pomoc w sprawdzeniu poprawności zawartych w niej danych oraz lokalizacji miejsc wystąpienia błędów w adresach nieruchomości w Polsce, w tym dotyczących niespójności między bazami GUS, Poczty Polskiej i GUGIK. Testy trwają do odwołania.

Państwa aktywny udział przyspieszy budowę aplikacji i przyczyni się do poprawy referencyjności baz adresowych w administracji publicznej.

Z góry dziękujemy za pomoc!

Jak to zrobić - krótka instrukcja jak dokonać weryfikacji.

Adres uniwersalny, o którym mowa w tytule, to adres zapisany jako ciąg kodów – kodu pocztowego (tzw. PNA 5 cyfr, bez myślnika), kodu terytorialnego (z 7 cyfr kodu TERYT wybranych jest 6 cyfr od lewej, oznaczających województwo, powiat i gminę), identyfikatora miejscowości podstawowej (7 cyfr), identyfikatora miejscowości (7 cyfr), identyfikatora ulicy (5 cyfr; w przypadku braku ulic ten fragment adresu składa się z ciągu „00000”), współrzędnych x, y danego punktu adresowego w układzie PUWG 1992 (zaokrąglone do liczb całkowitych, 2 x po 6 cyfr ) oraz numeru budynku, oddzielanych znakiem ”|”. Taka konstrukcja adresu zapewnia zachowanie go w całości przy imporcie z plików csv danych oddzielanych typowymi separatorami takimi jak przecinek, średnik czy tabulator. Konstrukcja adresu uniwersalnego umożliwia jego automatyczną syntezę, a także analizę i konwersję na adres fizyczny, dogodny do odczytywania przez ludzi; ta operacja dokonuje się po wklejeniu adresu uniwersalnego w polu dostępnym pod zakładką „Konwerter adresu uniwersalnego” we wspomnianej niżej aplikacji. Jeśli stosowanie adresu uniwersalnego upowszechni się w praktyce, wiele uciążliwych czynności związanych z ustalaniem adresów będzie można przerzucić z ludzi na systemy informatyczne.

Np. dla Pałacu Kultury w Warszawie przy Placu Defilad 1 adres uniwersalny przyjmie postać:

00110|146501|0918123|0918123|45369|486993|637005|1|

Pierwszych pięć cyfr to kod pocztowy (bez myślnika) – taki kod dla tego adresu figuruje w bazie geodezyjnej Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, i taki został przekazany do GUGiK. Tymczasem na stronie internetowej Pałacu Kultury i Nauki, w kontaktach znajdujemy kod pocztowy 00-901 - i taki sam kod pocztowy znajdujemy w REGON-ie. Twórcą kodów pocztowych jest Poczta Polska SA i to ona „przydziela” je poszczególnym adresom. Testowana aplikacja pozwala na wychwytywanie różnego rodzaju błędów – w tym przypadku błąd jest w bazie GUGiK, gdzie aplikacja go ujawnia.

Test polega na tym, aby wpisać do aplikacji kilka znanych adresów (z dużego miasta, miasteczka, z miejsca urodzenia, z miejsc gdzie mieszkaliśmy, z wakacji, …z dowolnego miejsca w Polsce). Adresy w żaden sposób nie są łączone z osobami dokonującymi testów.

Korzystanie z aplikacji rozpoczyna się od wpisania kilku liter nazwy województwa, po ukazaniu się listy rozwijalnej należy wybrać właściwe województwo. Podobne czynności, w kolejności, należy wykonać dla powiatu, gminy, miejscowości, ulicy i nr budynku. UWAGA: zawsze trzeba wybrać wartość z listy rozwijalnej. Dla miast na prawach powiatu (np. Olsztyn) powiat, gmina i miejscowość to ta sama nazwa.

Jeśli aplikacja nie pozwala na znalezienie adresu na liście albo w generowanym dla danego adresu opisie w polach Adres, Szczegóły, Mapa pojawią się błędy – informację tę należy przekazać używając klawisza ‘Zgłoś błąd’ na górze ekranu.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM