Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Opis funkcjonalny systemów centralnych

Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia udostępnia zaktualizowany dokument opisujący  funkcjonalności przewidziane w krajowych platformach P1, P2 i P4 .

Dokument stanowi uzupełnienie do uchwały nr 23/2016 Komitetu Sterującego do spraw koordynacji interwencji EFSI w sektorze zdrowia z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie Rekomendacji dla kryteriów wyboru projektów z sektora zdrowia w ramach Priorytetu Interwencyjnego 2c – Wzmocnienie zastosowań TIK dla e-administracji, e-uczenia się, e-włączenia społecznego, e-kultury i e-zdrowia.

Tekst uchwały wraz z rekomendacjami.

 

Aktualizacja z dn.12 października 2018 r. 
Opis funkcjonalny systemów centralnych

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM