Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Otwarcie ofert w postępowaniu na dokończenie budowy Projektu P1

16 października CSIOZ dokonało otwarcia ofert złożonych w postępowaniu na Dokończenie budowy Projektu pn. Elektroniczna Platforma Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (Projekt P1), jego utrzymanie i rozwój, które zostało podzielone na części.

Na część I obejmującą usługi Tworzenia Oprogramowania, Szkoleń, Gwarancyjne oraz Autoryzacji, Centrum przewidziało kwotę 46 960 505,99 zł. Złożona została jedna oferta przez konsorcjum S&T Poland Sp. z o.o. (lider konsorcjum) oraz EC2 S.A., która zakłada:

  • cenę roboczogodziny w wysokości 105,78 zł,
  • cenę punktu funkcyjnego w wysokości 1 586,70 zł
  • oraz cenę świadczenia usług gwarancyjnych (obejmujących utrzymanie) w okresie 24 miesięcy w wysokości do wysokości 15 160 980,00 zł.

Na część II obejmującą usługi Tworzenia Oprogramowania oraz Szkoleń, Centrum przewidziało kwotę 26 790 886,80 zł. Złożona została jedna oferta przez konsorcjum Pentacomp Systemy Informatyczne S.A. (lider konsorcjum) oraz JWA S.A., która zakłada:

  • cenę roboczogodziny w wysokości 118,99 zł,
  • cenę punktu funkcyjnego w wysokości 2 379,80 zł.

Zgodnie z nowym podejściem do realizacji Projektu P1 celem przetargu było wyłonienie Wykonawców, którzy dostarczą Zamawiającemu określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zespoły deweloperskie oraz zapewnią usługi utrzymania.

Projekt P1 realizowany jest w metodyce SCRUM, co oznacza, że oprogramowanie wytwarzane jest w oparciu o metodyki zwinne (od ang. agile). Poszczególne funkcjonalności projektu budowane są przyrostowo, dzięki czemu Wykonawcy rozliczani są z dostarczanych wyników prac na bieżąco, tj. w sposób zgodny z iteracyjnym modelem realizacji projektu.


Podane w komunikacie ceny są kwotami brutto.

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM