Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

Pierwsze miejsce studentów WAT w Imagine Cup 2018

Zespół Code HussAR reprezentujący Wojskową Akademię Techniczną zdobył pierwszą nagrodę w tegorocznej edycji największej na świecie olimpiady technologicznej Imagine Cup.

Wydarzenie rozpoczęło „wielkie kodowanie”, czyli tzw. hackatony prowadzone pod nazwą Imagine Hack. 13 oraz 14 stycznia odbyła się równoległa rywalizacja w 4 miastach: Warszawie, Poznaniu, Gdańsku i Łodzi. 

Uczestnicy konkursu mieli szansę zaprezentować swoje projekty technologiczne i pomysły biznesowe na ich rozwój.

Drużyna Code Hussar przedstawiła projekt medyczny z wykorzystaniem technologii rozszerzonej rzeczywistości. Za pomocą zaawansowanego technicznie sprzętu Hololens oraz zaprojektowanych algorytmów przetwarzania danych, zostało zaproponowane rozwiązanie, które znacząco skróci czas i zwiększy efektywność akcji ratunkowych, szczególnie podczas wypadków masowych.

Pomysł zespołu znajduje szerokie zastosowanie w strefach konfliktów militarnych, klęsk żywiołowych jak również imprez masowych. Rozwiązanie ma za zadanie również wspomagać ratowników medycznych w przedstawieniu trafnej diagnostyki po wcześniejszym  rozpoznaniu profilu medycznego pacjenta oraz zarejestrowanej historii danych diagnostycznych użytkowników. 

W skład drużyny Code HussAR wchodzili: Patrycja Mirkowska ( studentka kierunku Elektronika),  Patryk Ostrowski i Gabriela Zielińska (studenci kierunku Kryptologii i Cyberbezpieczeństwo), opiekunem naukowym i mentorem jest ppłk dr inż. Mariusz Chmielewski.

Serdecznie gratulujemy studentom WAT osiągniętego sukcesu!

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM

Podłączenie do ZSMOPL