Szczegóły - Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia

Awarie

projekt graficzny naklejki e-Recepta

Pilotaż e-Recepty startuje w Siedlcach oraz Skierniewicach

15 lutego w Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach odbyło się spotkanie informacyjne
z przedstawicielami środowiska farmaceutów w temacie pilotażu e-Recepty.
W przeddzień uruchomienia Systemu P1, kierownicy aptek mieli okazję poznać m.in. założenia oraz harmonogram planowanych działań.

Spotkanie rozpoczęła Anna Sochacka, Zastępca Prezydenta Miasta Siedlce, która podziękowała za możliwość udziału w projekcie e-Recepty i podkreśliła, że to wielkie wyróżnienie dla miasta, że może być gospodarzem tego innowacyjnego w skali kraju przedsięwzięcia. Następnie dyrektor CSIOZ, Marcin Węgrzyniak zaprezentował w jaki sposób realizowany będzie pilotaż, jakie są jego główne cele oraz zakładane efekty.

Testowe uruchomienie systemu e-Recepty pozwoli nam potwierdzić czy System P1
w obszarze e-Recepty działa poprawnie w warunkach rzeczywistych. Jednocześnie wszystkie
zmiany w dotychczasowym sposobie realizacji recept będą odbywały się przy zachowaniu maksymalnego poziomu bezpieczeństwa pacjentów w zakresie dostępności przepisanych leków – mówi Marcin Węgrzyniak, dyrektor Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

W trakcie dyskusji uczestnicy podkreślali, że wprowadzenie e-Recepty usprawni pracę farmaceutów, znacząco wpłynie na poprawę samego procesu realizacji recepty w aptece i ograniczy problem nieczytelnych a także fałszywych recept.

W spotkaniu uczestniczyli również przedstawiciele instytucji takich jak: Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny - Mariola Kostewicz oraz Kierownik delegatury w Siedlcach - Dorota Gawrońska, a także Wiceprezes Okręgowej Izby Aptekarskiej w Warszawie - Marian Witkowski.

Podobne spotkanie zaplanowane jest również w drugim mieście pilotażowym, czyli w Skierniewicach. Po spotkaniach z farmaceutami odbędą się również spotkania z personelem medycznym oraz organizacjami pacjenckimi.

Na czym będzie polegał pilotaż?

Od 16 lutego Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia
rozpoczyna wdrażanie systemu informatycznego do obsługi elektronicznych recept.
Jako pierwsi z e-Recepty będą mogli skorzystać już w kwietniu mieszkańcy Siedlec oraz Skierniewic.

Pilotaż podzielony jest na etapy. W pierwszym etapie główne działania kierowane są do aptek oraz podmiotów leczniczych. CSIOZ udostępniło środowisko produkcyjne Systemu P1 do którego podłączane będą sukcesywnie lokalne systemy gabinetowe i szpitalne podmiotów leczniczych oraz systemy aptek biorących udział w pilotażu.Celem tego etapu jest zbadanie poprawności procesu podłączania i w następstwie działania systemu.

W ramach etapu zaplanowane są szkolenia dla personelu medycznego i farmaceutów oraz uruchomiona zostanie linia wsparcia dla podmiotów leczniczych, aptek i producentów oprogramowania.

Zakończenie etapu i przejście do następnego nastąpi w momencie gdy wszystkie chętne podmioty i apteki przejdą poprawnie integrację z Systemem P1.

W następnych etapach włączane będą poszczególne funkcjonalności systemu
e-Recepty w tym realizacja e-recepty czy dostęp do Internetowego Konta Pacjenta.

Pilotaż w Siedlcach oraz Skierniewicach potrwa nie dłużej niż 7 miesięcy. Zidentyfikowane podczas pilotażu trudności oraz zebranie opinie użytkowników będą miały wpływ na kształt docelowego rozwiązania.

e-Recepta – korzyści

e-Recepta przyniesie wiele korzyści dla pacjentów, personelu medycznego oraz farmaceutów. Między innymi dzięki zastosowaniu narzędzi informatycznych zniknie problem nieczytelności recept, a gromadzenie historii przepisanych pacjentowi leków
i wykorzystanie jej w procesie leczenia zwiększy bezpieczeństwo i jakość leczenia.
Co ważne pacjent będzie miał możliwość zrealizowania każdego leku w innej aptece bez konieczności otrzymywania odpisu recepty i oczekiwania na lek. e-Recepta to także jasne i zwięzłe informacje dotyczące dawkowania i dostęp do historii recept w Internetowym Koncie Pacjenta.

Choć system jest nieobowiązkowy dla pacjentów, to szpitale, przychodnie, prywatne praktyki lekarskie, czy apteki mają obowiązek dostosować się do zmian. Dla nich przewidziany jest okres przejściowy, który zakończy się 1 stycznia 2020 r., kiedy to lekarz będzie miał obowiązek wystawiania recept wyłącznie w postaci elektronicznej.

Galeria zdjęć

  • zdjęcie ogólne na widok sali, w pierwszym rzędzie zaproszeni przedstawiciele miasta Siedlce, WIF i OIA
  • zdjęcie z tyłu sali z widokiem na ekran z prezentacją
  • zastępca prezydenta miasta Siedlce Anna Sochacka podczas przemówienia otwierającego spotkanie
  • zdjęcie ogólne z uczestnikami spotkania
  • dyrektor CSIOZ Marcin Węgrzyniak podczas wystąpienia

Aktualności

Szukasz starszych aktualności, przejdź do ARCHIWUM